stem­ver­kla­ringen 10 december 2014


11 december 2014

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)

Alhoewel we UPG het een stap in de goede richting vinden, zijn we van mening dat er veel meer geld besteed moet worden aan natuurontwikkeling en natuurbeheer en aan de aanleg van de oorspronkelijk geplande EHS en vinden we de huidige financiën echt tekort schieten, Dat kan gerealiseerd worden door de Rijnlandroute niet aan te leggen. Met deze aantekening kunnen we akkoord gaan met het UPG.

3d. Zienswijze PS begroting van GR Groenalliantie Midden-Holland

Omdat er nu een klein stukje uit de verzelfstandiging van de GZH wordt geknipt en het niet integraal inzichtelijk wordt gemaakt en transparant wordt toegepast is voor de Partij voor de Dieren het totaalbeeld van de verzelfstandiging van de GZH absoluut niet duidelijk en overzichtelijk. Ook maken we ons zorgen over de gevolgen voor het personeel van d GZH. Om die reden kunnen we niet instemmen met het voorstel.

3f. Subsidieregeling restauraties rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

Het voorstel is om de subsidie voor restauraties voor rijksmonumenten op te hogen met 2,7 miljoen euro, wat bekostigd wordt uit de algemene reserve. Dat is ontzettend veel extra geld. De Partij voor de Dieren vindt dat dit geld besteed moet worden aan de realisatie van de oorspronkelijk geplande EHS en kan daarom niet instemmen met het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer