Bijdrage ROM Zuid­vleugel


27 juni 2013

In het voorstel ligt de focus van GS op de realisatie van een ‘Europese topregio’ en op economische groei in plaats van een goede balans te vinden tussen economie en de draagkracht van de aarde. We zijn van mening dat de draagkracht van de aarde leidend moet zijn bij de economische ontwikkeling. Het uitgangspunt van GS is echter: als de economie maar weer gaat groeien, komt het allemaal wel weer goed (gericht op de groeikracht van de Zuidvleugel). Maar je kunt problemen niet oplossen door op dezelfde weg voort te gaan waardoor ze zijn ontstaan.

Er moet een fundamentele verandering in gang gezet worden naar een duurzame en op de lange termijn groene en circulaire economie. En daar is de focus van dit plan niet op gericht! Het woord ‘duurzame economie’ wordt zelfs niet één maal benoemd en dat vindt onze fractie een zeer slechte zaak! De gedeputeerde heeft in de commissie aangegeven dat de draagkracht van de aarde leidend moet zijn bij de economische ontwikkeling. Dan kan het niet zo zijn dat het plan wat nu voorligt gesteund wordt.

Verder hebben we grote moeite met de ontwikkelingen van de Life Sciences, omdat deze gepaard gaan met onnoemelijk veel dierproeven, wat een immens dierenleed met zich meebrengt.

De ontwikkeling van de bio science, zoals het gebruik van mestvergisters als bruine en geen groene vorm van energieopwekking en het gebruik van voedsel voor energievoorziening, keuren wij ten zeerste af, omdat dit een werkelijke duurzame economie in de weg staat.

Aan de ene kant bezuinigen GS vele miljoenen op natuur en worden er vele miljoenen euro’s extra in economie gepompt. Dat legt teveel de focus op profit en te weinig op planet en people en is dus niet duurzaam. De natuur wordt niet op haar waarde geschat en dat krijgt veel te weinig aandacht!

GS hebben aangegeven jaarlijks aan PS een verantwoording te doen toekomen over het gevoerde beleid. Een evaluatie 1 x in de vier jaar vinden we echter te weinig om daadwerkelijk goed te kunnen bijsturen.

We hebben zeer grote twijfels over de effectiviteit en efficiëntie van een dergelijke constructie en zwaar opgetuigde organisatie en het optuigen van een nieuwe organisatie. Het staat ambitieus op papier en in woorden, maar de praktijk zal weerbarstiger zijn, zeker als het wordt afgezet tegen de vele miljoenen euro’s investering, die het kost en die naar de mening van onze fractie beter kunnen worden besteed aan daadwerkelijke verduurzaming van de economie en de regie van de provincie op een goede samenwerking hierbij. We kunnen dus niet instemmen met het voorstel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer