Duin­pol­derweg


13 oktober 2016

Onze fractie is mede-indiener van een aantal amendementen die tot doel hebben dat er niet voorgeselecteerd wordt op de varianten die meegenomen worden in de Milieu Effect Rapportage.

Onze fractie was en blijft tegen nieuw asfalt en dus tegen de Duinpolderweg. De verkeersproblemen in de regio zijn niet van dien aard dat een stroomweg wenselijk of nuttig is. Sterker nog, wat ons betreft kunnen de meeste alternatieven uit de Milieu Effect Rapportage en hoeven wat ons betreft dus ook niet te worden onderzocht.

In navolging van enkele leden van de adviesgroep wil ook onze fractie dat de 0-Variant een volwaardig alternatief is en niet slechts een variant ter referentie. Graag een reactie.

Wat ons betreft zijn enkel de 0-Variant en de 0-PlusVariant de moeite van het onderzoeken waard. Moties - zoals die van GroenLinks - die meer varianten in de Rapportage willen behouden kunnen we dus niet steunen.

Meer asfalt in dit gebied is niet gewenst. Liever meer investeringen in het openbaar vervoer. Helaas is het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer gekoppeld aan de aanleg van nieuw asfalt. Onze fractie hoort graag de reactie van de gedeputeerde op de volgende twee verzoeken van onze fractie. Ten eerste verzoekt de Partij voor de Dieren voortvarend door te gaan met HOV-oplossingen in de Bollenstreek. Ten tweede verzoeken wij om eventuele vertragingen bij de voorbereiding op de aanleg van nieuw asfalt, geen invloed te laten hebben op het zo spoedig mogelijk implementeren van HOV-oplossingen. Hiervoor houdt onze fractie een motie achter de hand. Tevens zijn we mede-indiener van een meer principieel standpunt. De procedurele koppeling tussen asfalt en HOV is gekunsteld en niet gepast. Daarom zijn we mede-indiener van een motie die deze procedurele koppeling los te knippen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer