Provin­ciaal Inpas­singsplan Windpark Spui


16 september 2016

Zeer opgelucht ben ik, dat ik hier sta om uit te leggen waarom onze fractie voor het, Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui zal stemmen. Blij in zoverre dat ik hier niet over een steenkolencentrale Spui hoef te spreken.

Het beperken van klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan als mensheid. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door met name de veehouderij, het verkeer en vervoer en, om deze industrie├źn van energie te voorzien, door de energiecentrales. Windenergie is daarom noodzakelijk.

Onze fractie geeft er de voorkeur aan om windturbines te plaatsen in concentratiegebieden buiten de Nationale Landschappen. Bij voorkeur op bedrijventerreinen en in lijnopstelling langs open water of snelwegen.

De Provinciale Staten hebben - sinds 1998 - reeds een half dozijn keer ingestemd met windmolens in de regio. Deze locatie heeft als voordeel dat het niet midden in het voormalig nationaal Landschap Hoeksche Waard staat. Sterker nog, uit de Milieu Effect, Rapportage blijkt dat de locatie Spui landschappelijk redelijk scoort en bovendien op het aspect natuur het beste scoort.
Daarnaast; Natura 2000-gebieden en gebieden binnen het, NatuurNetwerkNederland worden bij deze locatie ontzien.
Er zijn nog varianten onderzocht met een hogere energieopbrengst, bijvoorbeeld 6 windmolens in een boogopstelling. Om de inpassing in het landschap te verbeteren en aan klachten van omwonenden tegemoet te komen is gekozen voor een variant met een lagere energieopbrengst.

De Partij voor de Dieren heeft dus de gevolgen voor mens, dier en milieu bij de inpassing van dit windpark afgewogen. Hieruit concludeert onze fractie dat wij voor het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Spui zullen stemmen.
Tot slot is er een motie van wantrouwen ingediend door de PVV. Het proces rondom dit dossier verdient geen schoonheidsprijs, maar dat is onvoldoende reden om deze motie te steunen. Daarom stemt onze fractie tegen deze motie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer