Bijdrage Advies Reik­wijdte en Detail niveau en planMER VRM herziening wind­energie


29 juni 2016

Omwille van de spreektijd zal ik het kort houden.

De Partij voor de Dieren is voor windenergie, maar is wel kritisch over de locaties waar windmolens mogen worden geplaatst.

Onze fractie vindt het belangrijk dat zowel in de omgeving van de Balij, als in Zwijndrecht meer locaties worden meegenomen in de Milieueffectrapportage (MER).

De locatie in de Balij vindt onze fractie sowieso niet wenselijk, omdat het gelegen is in een natuur- en recreatiegebied met alle nadelige gevolgen van dien. Ook in Zwijndrecht zijn locaties, die waarschijnlijk geschikter zijn dan de locatie Grote Lindt. Veel insprekers hebben dit al voldoende verwoord. Ik wil de insprekers hiervoor bedanken.

Daarom steunen we het voorstel van de SGP/Christenunie om alternatieve locaties mee te nemen in het MER-onderzoek.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer