Voor­keur­sal­ter­natief Verlengde Bent­woudlaan N207


29 juni 2016

De provincie is voornemens een nieuwe provinciale randweg ten zuidwesten en westen van de kern van Waddinxveen aan te leggen. Dit in het kader van bestaande verkeersproblematiek en de gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder.

Reeds bij eerdere fases in de besluitvorming van dit project stemde onze fractie tegen.
Ten eerste omdat het Bentwoud een woud zou moeten zijn, een bos dus en niet een steeds meer met asfalt doorsneden agrarisch gebied. Daarom pleitte onze fractie reeds eerder voor de oorspronkelijke Bentwoud-plannen waarbij 1400 ha bos zou worden aangelegd, in plaats van de huidige 700 ha.. Zo zou een Bentwoud ontstaan waarbij er geen ruimte is voor nog een doorsnijding van asfalt.
Ten tweede is onze fractie geen voorstander van de bouwplannen in de Zuidplaspolder.

Ten derde is de geschetste verkeersproblematiek niet correct geïnterpreteerd. Gezien de krimp van de sierteeltsector is de verkeersintensiteit zodanig dat de noodzaak van deze verlengde Bentwoudlaan voor onze fractie niet is aangetoond. Sterker nog dit plan veroorzaakt juist een sterke toename van verkeer in knelpunt Hazerswoude-Dorp.

Tot slot. De jaarlijkse beheer- en onderhoudslasten worden geraamd op 320.000 euro. Daarmee is deze weg, alleen in beheer en onderhoud al zo’n 10% duurder dan de vorige PS-vergadering uitgebreid besproken avondboot.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer