Toelichting amen­dement weide­vogels


21 februari 2018

Er wordt sterk ingezet op vermindering van predatoren, maar daardoor wordt het ecosysteem nog meer uit balans gebracht. De PvdD is daarom tegen het doden van predatoren. Het ecosysyteem is door de mens zwaar uit balans gebracht en we moeten deze balans weer terugbrengen. Vooral door in te zetten op een biodynamische en natuurinclusieve landbouw met bloem- en kruidenrijk graslans, een hoger waterpeil, minder bemesting, veel later maaien en minder gifgebruik. De mens en zijn (economisch) handelen is de grootste predator. Die moeten we aanpakken door zijn handelen zodanig aan te passen dat de weidevogels weer een kans krijgen. Transitie naar een volledige natuurinclusieve landbouw is noodzakelijk om de biodiversiteit, inclusief de weidevogels weer een kans te geven!

De Zwerfkattenopvang Nederland heeft als doelstelling het verminderen van het aantal verwilderde en zwerfkatten en Nederland zwerfkattenarm te maken. Enerzijds door te zorgen dat huidige zwerfkatten geen nakomelingen kunnen krijgen en anderzijds door nieuwe instroom zo veel mogelijk te beperken. Katten die in de natuur voorkomen worden door de organisatie gevangen, geneutraliseerd en weer uitgezet. Als het gaat om weidevogelgebieden of andere natuurgebieden worden de dieren weer uitgezet bij boerderijen, maneges e.d. Ook katten op boerderijen worden gevangen, geneutraliseerd en weer bij de boerderij uitgezet om vermeerdering van nakomelingen te voorkomen, die mogelijk overlast kunnen geven. Dit levert een diervriendelijke bijdrage aan een positieve weidevogelstand. De onderbouwing wordt geleverd voor het projectplan van de Stichting Zwerfkatten Nederland in het ‘Projectplan Oudeland van Strijen’.

Ik dien een amendement in om 50.000 euro vanuit het predatieplan te besteden aan de Stichting Zwerfkatten Nederland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer