Visie PvdD gaswinning onder bewoond gebied


28 januari 2018

De visie om niet naar gas te boren, en zeker niet onder bewoond gebied, steunt onze fractie. Echter, in de brief aan minister Kamp wordt aangegeven dat we gebaat zijn bij een financiële bijdrage voor de warmterotondes. De PvdD is geen voorstander van het gigantische infrastructurele warmtenetwerk. Wij zien veel meer in kleinschalige lokale warmtenetten, die bijvoorbeeld een wijk, een buurt van energie kunnen voorzien. Bovendien gaat er bij de voorgestelde warmterotonde veel te veel warmte verloren en worden we ingehaald door de tijd en innovaties op dit gebied. Dan zitten we met een duur enorm aangelegd infrastructureel netwerk, wat achterhaald is door nieuwe ontwikkelingen. De PvdD vindt dit dus zonde van de vele miljoenen euro s die naar ons idee slimmer kunnen worden besteed. Zoals inzet op lokale en wijkgerichte zonne-energie, energiebesparing, verduurzaming van gebouwen, duurzamere voeding, afbouwen van de vee-industrie en duurzamer vervoer. Dit heeft een hoger rendement op langere termijn aangezien je hiermee bij de consument meer bewustwording creëert.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer