Amen­dement Juiste verwijzing doel terug­dringen opwarming van de aarde


14 december 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 14 december 2022, ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Beslispunt 2 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

2. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie, met planidentificatienummer DOSx2016x1004358SV-VA01, met dien verstande dat: In bijlage 2 “Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie” daar waar van toepassing, verwijzingen in de tekst van document ‘Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie – oktober 2022’ (inclusief bijbehorende stukken) naar de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord consequent te beschrijven als: ‘de opwarming van de temperatuur op aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en te streven naar een maximale stijging van 1,5 graden Celsius’.

Toelichting:

In bijlage 2 “Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie” wordt verwezen naar de doelstelling uit artikel 2, lid 1a van het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

Artikel 2 Klimaatakkoord van Parijs luidt: ‘Article 2. 1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by: (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change’1.

Het nationale Klimaatakkoord (2019) is de landelijke uitwerking van dit Klimaatakkoord. De provincie onderschrijft deze doelstelling. In de tekst wordt soms naar opwarming van de aarde ‘ruim onder de 2 graden' en soms naar 'onder de 2 graden en streven naar 1,5 graad'. Deze verwoording van de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord is inconsequent en verwarrend. Dit amendement beoogt een correcte verwijzing naar de doelstelling over maximale opwarming van de aarde, zodat hierover geen onduidelijkheid bestaat in het provinciaal beleid.

1https://unfccc.int/files/meeti...

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Beëindiging vriendschapsbanden en economische samenwerkingsovereenkomsten China

Lees verder

MOTIE: Mitigerende maatregelen windmolens, wees voorbereid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer