MOTIE Insec­ten­kweek buiten de eiwit­tran­sitie houden


9 november 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 9 november 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de eiwittransitie een alternatief biedt voor vervuilende processen van traditionele eiwitproductie en een waardevol element is in het Programma Zuid-Hollandse Economie, Werkprogramma Eiwittransitie;
  • de eiwittransitie door de provincie gefaciliteerd wordt door het ondersteunen van het netwerk Proteïn Port, die de kennis en vaardigheden op het gebied van alternatieve eiwitten (plantbased, cellbased, insecten en algen) samenbrengt;
  • insecten dieren zijn en het vermogen hebben om pijn te lijden1;

Overwegende dat:

  • dierenwelzijnsoverwegingen ook op insecten van toepassing zijn, zoals ook het levend vriesdrogen van krekels;
  • binnen de noodzakelijke eiwittransitie plantaardige oplossingen de voorkeur verdienen boven dierlijke eiwitten, omdat uit onderzoek is gebleken dat het kweken van krekels die voldoende eiwitten bevatten net zoveel graan en voedingsstoffen kost als het fokken van kippen en ook het eindresultaat, wat eiwit betreft, vrijwel gelijk is2;
  • de energie die gestoken wordt in het kweken van planten voor de consumptie van deze insecten, ook gebruikt zou kunnen worden voor het kweken voor plantaardig voedsel voor mensen;
  • het energieverbruik bij de kweek van insecten, zoals verwarming, luchtbevochtiging, ventilatie, verlichting en verwerking van insecten tot gevriesdroogde producten, beter gebruikt kan worden voor het kweken van plantaardig voedsel voor mensen;

Verzoekt het college:

  • om op geen enkele wijze insectenkweek te subsidiëren, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en/of te promoten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

1. https://www.sydney.edu.au/news...
2. 2,78 ton voer voor 1 ton krekels (Nakagami, 1991);


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Woningbouw in de 6e versnelling

Lees verder

Amendement Financiële ondersteuning wildopvangcentra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer