Nieuws

Kleinere veestapel, meer akkerbouw

01-05-2018
Den Haag, 1 mei 2018 – De provincie Zuid-Holland moet meer doen om de overgang naar een duurzaam, plantaardig en gezond voedselsysteem te stimuleren. Dat kan door de veestapel te verkleinen en de biologische akkerbouw te ondersteunen. Daarvoor pleit de...

Partij voor de Dieren tegen uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

03-04-2018
Den Haag, 3 april 2018 – Een varkenshouderij in Zoeterwoude wil het aantal varkens uitbreiden van 200 naar 1200. Daardoor zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk toenemen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is tegen de uitbreiding, want die...

Natuurbegraven: een lucratief verdienmodel

15-01-2018
In Nederland is er belangstelling voor natuurbegraven. Op een aantal plekken in Nederland zijn de laatste jaren natuurbegraafplaatsen geopend. De bedrijven die een graf op een natuurbegraafplaats aanbieden, presenteren het als laatste rustplaats ‘in...

Meer aandacht voor sociale problemen boeren

04-01-2018
Den Haag, 4 januari 2018 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil meer aandacht voor de psychosociale problemen waarmee veel kleine familiebedrijven in de agrarische sector te kampen hebben. Aanleiding hiervoor is de toenemende schaalvergroting...

Inkrimping veestapel in Zuid-Holland

17-12-2017
Den Haag, 17 december 2017 –Intensieve veehouderijen in Zuid-Holland mogen van de provincie extra uitbreiden van twee hectare naar vier hectare. Dit onder het voorwendsel van verbetering van het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil juist dat de...

Overbemesting bedreiging voor drinkwater

21-11-2017
Den Haag, 21 november 2017 – Overbemesting is een bedreiging voor ons drinkwater. Meststoffen vervuilen het grondwater en zuivering wordt daardoor steeds moeilijker en duurder. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt daarom bij de provincie aan...

VVD, PvdD, PvdA en PVV: meer ruimte voor ruiters in de natuur

08-11-2017
De provincie moet natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk maken voor ruiters. Dat vinden VVD, Partij voor de Dieren, PvdA en PVV in Zuid-Holland. Hun motie daarover kreeg woensdag in Provinciale Staten brede steun. VVD-Statenlid Mirjam Nelisse...

 
Volgende pagina