Alphen aan den Rijn verbiedt circussen met wilde dieren!


18 december 2007

Wij zijn zeer verheugd dat de gemeente Alphen aan den Rijn met ingang van 1 januari 2008 geen circussen met wilde dieren toelaat.

Op 29 november 2007 heeft de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn de Algemene plaatselijke verordening (Apv) 2005 gewijzigd. In de Apv is aan Afdeling 2 Toezicht op evenementen een bepaling toegevoegd die het voor de burgemeester mogelijk maakt het afgeven van vergunningen voor evenementen (b.v. voor circussen) te weigeren in verband met het welzijn van (wilde) dieren. De wijziging van de Apv wordt bekendgemaakt op 12 december 2007 en zal op 1 januari 2008 in werking treden.

Quote van wethouder de heer Robert J.Blom: 'Alphen aan den Rijn heeft als één der eerste gemeenten in Nederland een portefeuillehouder Dierenwelzijn ingesteld, een uitgebreid Dierenwelzijnsbeleid uitgestippeld en per 1 januari zullen geen circussen met wilde dieren woren toegelaten op Alphens grondgebied.'

Wij hopen natuurlijk dat de andere gemeenten zullen volgen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief