Crisis- en herstelwet slecht voor natuur en milieu


30 september 2009

De Crisis- en Herstelwet is slecht voor het milieu en geeft de overheid de vrije hand om de milieuregels te omzeilen.

Grote projecten als de A-4 Midden Delfland vallen straks onder de nieuwe wet. Dat raakt grote groepen mensen, dieren, natuur en het milieu. Bovendien zit er geen limiet op de lijst van projecten, maar kan deze op ieder moment worden uitgebreid. Juist complexe projecten met veel conflicterende belangen vereisen zorgvuldige procedures op het gebied van de gevolgen voor mensen, dieren, de kwetsbare natuur en het milieu in deze toch al zo dichtbevolkte provincie.

Uit onderzoeken blijkt dat de kern van de vertraging bij grote projecten meestal niet zit bij juridische procedures maar bij de overheid zelf: gebrekkige afstemming, veel fouten, onjuiste weergave van de werkelijkheid en slecht leiderschap. De Crisis- en herstelwet zal hierin geen verbetering geven.

Het is maar de vraag of grote infrastructurele projecten wel een bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van de economische crisis. Ook de Raad van State stelt dat deze wet geen impact heeft op deze crisis. Daarnaast worden de andere crises buiten beschouwing gelaten. De wereld wordt geteisterd door een financiële crisis, een voedselcrisis, een biodiversiteitcrisis, een zoetwatercrisis, dierziektencrises, een klimaatcrisis, een energiecrisis en een grondstoffencrisis. We staan op een kruispunt van wegen: gaan we door op de oude weg, ten koste van het welzijn van mens, dier, natuur en onze leefomgeving? De Crisis- en herstelwet draagt bij aan de oude weg en levert geen bijdrage aan het oplossen van de andere crises, die juist in samenhang aangepakt moeten worden.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland bereidt daarom schriftelijke vragen voor welke maatregelen worden genomen om de nadelige gevolgen van deze wet voor de schaarse natuur en het milieu in deze provincie tegen te gaan.