Dieren­be­scherming roept op tot dier­vrien­delijk stemmen ! Stem op Kees !


3 maart 2007
Datum: 03 maart 2007

Op 7 maart worden de Provinciale Staten-verkiezingen gehouden. Niet alle inwoners van onze provincies gaan dan stemmen. Denk maar aan de vele dieren die in de provincie leven. Zij kunnen niet zelf voor hun rechten opkomen. Daarom doet de Dierenbescherming dat voor hen, door aan de politieke partijen te vragen óók rekening te houden met de dieren binnen de provincie. De organisatie heeft daartoe zeven belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn opgesteld. Deze punten zijn verzonden aan alle Provinciale Staten fracties met het verzoek deze punten op te nemen in het verkiezingsprogramma.

Een andere reden waarom het belangrijk is dat er diervriendelijk wordt gestemd, is dat de 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Statenleden uit de twaalf provincies. Hoe meer diervriendelijke vertegenwoordigers in de provincie, des te groter de kans op meer diervriendelijke zetels in de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is belangrijk omdat wetgeving die is voorbereid door de Tweede Kamer daar verworpen of aangenomen kan worden.

Om een goede keuze te kunnen maken kunt u terecht op www.stemdiervriendelijk.nl Onder het kopje provinciale programma’s kunt u zien welke punten de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Bron: Dierenscherming


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief