Ganzen afschieten is 'knap lullig'


1 augustus 2007

GROENE HART - De vergunning voor het afschieten van twaalfduizend ganzen in Zuid-Holland is nog steeds van kracht.

De rechtbank heeft het verzoek van de Faunabescherming om deze vergunning in te trekken afgewezen. ,,Knap lullig,’’ noemt Pauline de Jong, secretaris van de Faunabescherming, deze beslissing. ,,Dit is alleen in het nadeel van de ganzen. De jagers willen het graag, de boeren ook.’’

De Jong ontkent niet dat er schade wordt aangebracht door de ganzen. De omvang wordt echter zwaar overtrokken, vindt zij. ,,Afschieten is zinloos geweld op ganzen. Deze handeling draagt absoluut niet bij aan de schadebeperking, de schade zal waarschijnlijk zelfs toenemen.’’

Zij geeft daarvoor twee redenen: ,,De ganzen zullen zich opgejaagd voelen, vinden nergens meer rust. Dat kost een hoop extra energie, dat ze dan weer compenseren door meer landbouwgras te eten. Bovendien zit de ganzenpopulatie van Zuid-Holland nog niet op het maximale niveau. Ondanks de afschot zal het aantal dan ook niet afnemen, maar juist doorgroeien.’’

Dat zijn belangrijke aspecten, vertellen zowel de Faunabescherming als de Partij voor de Dieren, waar de rechter bij deze beslissing niet naar heeft gekeken. ,,Ik begrijp dan ook niet dat het verzoek is afgewezen. De vergunning deugt op een aantal punten niet.’’

Hoe spijtig De Jong het ook vindt, de Faunabescherming laat het hierbij. ,,Dit is een voorlopige voorziening, hier kunnen wij helaas niets meer aan doen.’’

In Utrecht staat de ganzenjacht ook ter discussie. Omdat in Zuid-Holland veel meer ganzen geschoten mogen worden, heeft Faunabescherming haar pijlen in eerste instantie op deze provincie gericht. het is nog niet duidelijk of de organisatie de strijd tegen de jacht in Utrecht nu gaat intensiveren.

Bron: AD Groene Hart versie 2 augustus 2007


De Partij voor de Dieren Zuid-Holland vindt het onbegrijpelijk dat de voorzieningenrechter niet het oordeel van de Raad van State, onze hoogste rechtsorgaan, van maart dit jaar heeft meegewogen in haar oordeel. De Raad van State heeft toen bepaald dat een schorsing op een afgegeven ontheffing ook van kracht is op nieuw afgegeven ontheffingen over hetzelfde onderwerp. De provincie kan een schorsing nu gemakkelijk omzeilen door gewoon een nieuwe ontheffing af te geven. De schorsing was bepaald omdat de Provincie Zuid-Holland niet kon aangeven hoe groot het schadebedrag was en wat het aantal ganzen er in Zuid-Holland was. Des te opmerkelijker is het dat de ontheffing voor het afschieten van ganzen, die op 3 juli is aangevraagd, al op 5 juli is afgegeven, inclusief het schadebedrag en het aantal ganzen in Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe betrouwbaar deze gegevens zijn en overweegt om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief