Provincie wil illegaal 12.000 ganzen laten afschieten


17 juli 2007

Den Haag, 18 juli 2007 – De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning afgegeven om 12.000 ganzen te doden. De provincie heeft deze vergunning begin deze maand verstrekt, terwijl de rechtbank in Den Haag eind mei het afschieten van ganzen in Zuid-Holland voorlopig had verboden middels een schorsing.
De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland daarom gevraagd de nieuwe vergunning onmiddellijk in te trekken.

Volgens een begin maart verstuurde brief van de Raad van State aan de Faunabescherming is een schorsing op een door de provincie verleende ontheffing ook van toepassing op een nieuw verleende ontheffing. Dat betekent dat de rechterlijke schorsing van eind mei om in Zuid-Holland grauwe ganzen en brandganzen te verontrusten, te vangen of te doden, ook geldt voor een later verstrekte nieuwe vergunning. Daarbij maakt het niet uit dat de nieuwe vergunning een beperkter aantal ganzen en een beperkter gebied betreft. Bij de jongste vergunning van 5 juli gaat het om 12.000 ganzen: 9000 grauwe ganzen en 3000 brandganzen.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland concludeert daaruit dat de provincie probeert via een nieuwe vergunning toch weer ganzen te laten afschieten en dat er illegaal en onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de door de provincie verstrekte vergunning van 5 juli. Want daarmee geeft de provincie expliciet toestemming om ganzen te doden, terwijl de rechter dat feitelijk verboden heeft. De provincie negeert hiermee het schorsingsverbod door de rechter.

Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom via een Statenbrief gevraagd of men bereid is de op 5 juli verleende vergunning zo snel mogelijk in te trekken. Anders wekt de provincie onterecht de indruk dat het in Zuid-Holland is toegestaan om ganzen te verjagen of te doden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief