Vrij spel voor jagers: Geen toezicht meer op hand­having Flora- en Faunawet in Zuid-Holland


16 juli 2007

Den Haag, 17 juli 2007 – De Algemene Inspectiedienst (AID) stelt in de regio West, waaronder ook de provincie Zuid-Holland valt, sinds 1 juli niemand meer beschikbaar voor het toezicht op en de handhaving van de Flora- en Faunawet. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft aan de bel getrokken op basis van informatie die deze partij daarover vanuit betrouwbare bron heeft gekregen.

De afdeling Natuurbescherming van de AID – onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) – is onder meer belast met de handhaving van ‘groene’ wetten als de Flora- en Faunawet (inclusief het CITES-verdrag over bedreigde plant- en diersoorten) en de Natuurbeschermingswet 1998. Landelijk stelt de AID dit jaar nauwelijks of geen uren beschikbaar om de naleving van de genoemde wetten te controleren. De meeste tijd wordt nu vooral besteed aan oneigenlijke taken als de controle op de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

In de regio West van de AID zou het toezicht op en de handhaving van de Flora- en Faunawet sinds begin deze maand zelfs helemaal zijn vervallen. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan de minister van LNV. De PvdD wil weten hoeveel menskracht de AID feitelijk beschikbaar stelt in de regio West en voor de handhaving van de Flora- en Faunawet in het hele land.

De Partij voor de Dieren vindt dat de afdeling Natuurbescherming van de AID de uren die bestemd zijn voor de controle op de naleving van de ‘groene’ wetgeving’ daar ook daadwerkelijk aan moet besteden. Voor de controle op de SAN moeten andere oplossingen worden gezocht binnen de begroting voor agrarisch natuurbeheer, stelt de partij.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief