Haagse Dieren­be­scherming helpt kippen­pro­bleem oplossen


15 juli 2007

Op zondag 8 juli zijn in opdracht van de gemeente Den Haag 87 kippen en hanen gevangen die op bedrijventerrein Binckhorst rondliepen. De Haagse Dierenbescherming zorgde voor een diervriendelijk vangbedrijf én een nieuw tehuis voor de dieren.

De kippen en hanen op de Binckhorst zijn al zo’n dertig jaar een begrip in Den Haag. Voor mensen op weg naar de autosloperij of een ander bedrijf in deze buurt waren de rondscharrelende kippen en hanen over de stoep en tussen de struiken een vertrouwd beeld geworden. De dieren werden door verschillende ondernemers in de buurt voorzien van water, voer en schuilplekken. Ook gaven mensen die buiten het bedrijventerrein woonden de dieren regelmatig voer en water.

Niet alle bedrijven in de omgeving waren echter even blij met deze “scharrelkippen”. Eén bedrijf voerde de druk zo hoog op bij de gemeente Den Haag, dat men zich genoodzaakt voelde de dieren weg te laten vangen. De gemeente hield voet bij stuk en dus bood de Dierenbescherming aan om te zoeken naar een diervriendelijke oplossing. Omdat er faunabeheerbedrijven zijn die er zeer dieronvriendelijke vangmethodes op na houden, adviseerde de Haagse Dierenbescherming de gemeente om het bedrijf Hofganzen in te huren. Dit bedrijf staat goed bekend om de diervriendelijke manier waarop zij dieren vangt. Ook zorgen zij na het vangen voor een goed onderkomen voor de dieren.

De 87 kippen, hanen en kuikens zijn overgebracht naar Stichting Melief, die tot doel heeft om dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Vooral voor hanen is het praktisch onmogelijk gebleken om een onderkomen te vinden. Juist voor deze dieren wordt een goed onderkomen gezocht. Wie een “Binckhorst-haan” wil adopteren, kijkt op de website van de Haagse Dierenbescherming.

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland was op de hoogte van deze vangactie en ondersteunen deze van harte.

Foto: website Haagse Dierenbescherming

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief