Geen expe­riment met niet bestrijden muskus­ratten op Tien­ge­meten


23 januari 2008

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn niet van plan te experimenteren met het niet bestrijden van muskus- en beverratten op het eiland Tiengemeten. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) laten weten op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Volgens de PvdD is Tiengemeten juist een uiterst geschikte locatie om een dergelijk experiment uit te voeren. Dit eiland, gelegen in het Haringvliet, werd mei vorig jaar ‘teruggegeven’ aan de natuur. Daarmee is het een niet-kwetsbare locatie geworden en is er geen enkele dreiging voor de veiligheid van de bewoners. Juist om die reden biedt Tiengemeten een uitgelezen kans om te onderzoeken wat er gebeurt als muskusratten niet langer worden bestreden, maar de natuur z’n gang kan gaan.

De PvdD had daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd of het bereid is zo’n experiment op Tiengemeten te laten uitvoeren. Vooral ook omdat een proef in Duitsland heeft uitgewezen dat de muskusrattenpopulatie zichzelf reguleert als de dieren niet worden gedood.

Maar het college van GS heeft het voorstel van de PvdD afgewezen. Volgens GS is Tiengemeten een schakel tussen de Hoekse Waard en Flakkee en muskus- en beverratten storen zich niet aan grenzen. Bovendien is het, schrijven GS, niet waar dat op Tiengemeten in de toekomst geen menselijke activiteiten meer plaatsvinden, zoals de PvdD veronderstelt.
Uiteraard is de PvdD teleurgesteld over de opstelling van GS. Vooral omdat er grote vraagtekens kunnen worden gezet bij de huidige aanpak van de muskusrattenbestrijding, dat wil zeggen het massaal vangen en doden van de dieren. Die aanpak is niet wetenschappelijk onderbouwd en er is sprake van symptoombestrijding in plaats van oorzaakbestrijding. De PvdD in Zuid-Holland zal dan ook bij het provinciebestuur blijven aandringen op een andere, diervriendelijker aanpak van de rattenoverlast.

Gerelateerd nieuws

’Dodelijk kruid zelf bestrijden’

Het verwijderen van het voor dieren dodelijke Sint Jacobskruiskruid is geen taak van de provincie. Foto: Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Actieve leden gezocht

De Partij voor de Dieren was vorige week volop in het nieuws. Marianne Thieme, partijvoorzitter in de Tweede Kamer, werd uitg...

Lees verder