Geen provin­ciegeld naar promotie jacht  


8 oktober 2015

Den Haag, 8 oktober 2015 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is boos op de provincie, omdat die de jacht op dieren en het eten van wild promoot. Onlangs hield de provincie een bijeenkomst met de Jagersvereniging over ’oogsten uit de natuur’. Maar jagers zaaien niets en kunnen dus ook niks oogsten, schrijft de partij in vragen aan Gedeputeerde Staten.

Op 1 oktober is in Fort Wierickerschans in Bodegraven een bijeenkomst gehouden van de provincie Zuid-Holland samen met de Jagersvereniging. Dat gebeurde onder de noemer ‘oogsten uit de natuur’. Deze bijeenkomst werd aangekondigd met de ‘centrale vraag of het Nederlandse landschap - naast een bron van inspiratie en recreatie - ook een bron is om verantwoord van te oogsten, zoals gans, hout, noten, bessen en vis’.

Die omschrijving is Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Bij oogsten denk ik aan het inzamelen van granen, groente en fruit. Oogsten kun je alleen als er eerst gezaaid is. Jagers zaaien niets en kunnen dus ook niks oogsten. De term oogsten, hoewel mogelijk symbolisch bedoeld, vind ik daarom erg misleidend’.

Van Viegen wil daarom van Gedeputeerde Staten weten hoe de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Jagersvereniging tot stand is gekomen en waarom er is gekozen voor samenwerking met de Jagersvereniging. ‘ Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst werd de jacht en het eten van wild gepromoot. Maar dat is geen taak van de provincie’.

Ze vraagt zich dan ook af welk provinciaal belang is gediend met een dergelijke bijeenkomst. ‘Waarom geeft de provincie daarmee een platform voor promotie van de Jagersvereniging? Bij een bijeenkomst met als thema ‘oogsten uit de natuur’ hadden ook maatschappelijke organisaties moeten worden betrokken die daadwerkelijk iets met oogsten te maken hebben en met een breed draagvlak in de maatschappij, zoals organisaties die betrokken zijn bij het plukbos in Voorhout en het voedselbos in Vlaardingen’.

Feitelijk betaalt nu de belastingbetaler mee aan de promotie van de jacht en het eten van wild. Dat terwijl de provincie juist de wettelijke taak heeft om in het wild levende dieren te beschermen. Daar komt nog bij dat de biodiversiteit in Nederland en ook in Zuid-Holland ernstig wordt bedreigd. De Partij van de Dieren vraagt het bestuur van de provincie daarom hoe ze denkt het oogsten uit de natuur niet ten koste te laten gaan van natuurbescherming, ook gelet op de nog steeds toenemende wild- en visstroperij.

De partij pleit er tenslotte voor een soortgelijke bijeenkomst als met de Jagersvereniging te houden, maar dan met dierenbeschermings- en natuurorganisaties. Van Viegen: ‘Op die manier kunnen de provinciale doelen op het gebied van natuurbescherming en verbetering van de biodiversiteit in Zuid-Holland een positieve impuls worden gegeven’.