Interview met Carla van Viegen over het grote waarom


25 februari 2007
Wie is Carla van Viegen?
Carla van Viegen, 47 jaar, getrouwd en wonende in Pijnacker, Klapwijk sinds 1993. Ze werkt als manager bij een dierenbeschermingsorganisatie. Ze is een grote natuurliefhebber en is vaak te hardlopend of wandelend te vinden in recreatiegebied Delfsehout, de Dobbeplas en op het strand in Den Haag met haar honden.
Waarom op plaats 1, en dus lijsttrekker, van de Partij voor de Dieren (PvdD)?
Carla van Viegen ziet het als een kans om als eerste dierenwelzijn op de politieke agenda van de provincie te gaan zetten en om zich in te zetten voor een dier- mens- en natuurvriendelijke provincie.
Het is van groot belang dat er een grote verandering komt in de manier waarop wij mensen met de dieren en onze leefomgeving omgaan. We zijn bezig om onze eigen leefomgeving te vernietigen. De huidige provinciale bestuurders (CDA, VVD en PvdA) zijn hoofdzakelijk gericht op economische groei en dus kwantiteit. Dit gaat ten koste van onze leefomgeving en de kwaliteit van leven. We maken het voorgoed kapot op deze manier. Geld alléén mag niet langer leidend zijn; het leven zelf moet centraal staan.
De PvdD vindt behoud en uitbreiding van de natuur en een goed milieu in de provincie Zuid-Holland van zeer groot belang. We moeten kunnen blijven genieten van mooie natuur en zuivere lucht.
Hoeveel kans heeft u om daadwerkelijk verkozen te worden?
Op basis van de uitslag van de landelijke verkiezingen kan de PvdD 1 à 2 zetels krijgen. We hopen natuurlijk op nog meer zetels en dat moet mogelijk zijn.
Wat zijn uw persoonlijke speerpunten?
Mijn persoonlijke speerpunten zijn mededogen en duurzaamheid. Dit brengt me in beweging om me sterk te maken voor de rechten van dieren, voor mensen, die niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen, voor de natuur en voor onze leefomgeving. Vanuit een brede maatschappelijke achtergrond heb ik kunnen ervaren hoe belangrijk politieke actie is om verbeteringen voor mens, dier en milieu tot stand te brengen. Namens de PvdD wil ik opkomen voor de belangen van de zwaksten en niet voor het recht van de sterksten. Dit zijn helaas vaak de dieren. Ik zal me sterk maken voor het behoud van de in het wild levende dieren, het tegengaan van de plezierjacht (mensen die voor de lol dieren doden, zijn niet meer van deze tijd en kunnen beter kleiduiven gaan schieten) en het zoeken naar diervriendelijke methoden i.v.m. overlast van en schade door dieren, zoals duiven, eenden, ganzen en muskusratten. Als ik de vrachtwagens vol varkens of kippen op de A12 in Zuid-Holland op weg naar het slachthuis zie, als we die dieren in de ogen zien, dan weten we dat deze dieren geen enkele kwaliteit van leven hebben gehad. Wij mensen hebben het ze niet gegund. Daarom wil ik me inzetten om de bio-industrie een halt toe te roepen en op termijn af te bouwen. Lege weilanden in onze groene provincie, omdat veel koeien het gehele jaar op stal blijven staan; het is een ernstige situatie waaraan snel iets gedaan moet worden. De biologische landbouw moet worden gestimuleerd en ik zal zich volledig inzetten om boeren (financieel) te ondersteunen bij de overstap van de bio-industrie naar biologische landbouw.
Wat betekenen deze speerpunten voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp?
Inzet van de PvdD voor dierenwelzijn, natuurbehoud en een kwalitatief goede leefomgeving: behoud van de groene ruimte, een schone lucht, zodat het in Pijnacker-Nootdorp ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog goed toeven is.
Wat is het nut/de noodzaak van de Provinciale Staten voor een gemeente als Pijnacker/Nootdorp?
Milieuvergunningen en ontheffingen van de Flora- en faunawet worden afgegeven door de Provincie en streekplannen worden opgesteld door de Provincie. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er is bijvoorbeeld weinig over van de groene ruimte tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. De PvdD vindt dat dit volbouwen van groene ruimte niet zo mag doorgaan, omdat dit ten koste gaat van de leefomgeving van mens en dier. De plannen van de huidige provinciale bestuurders zijn om de komende jaren de groene ruimte voor 87%! vol te bouwen. Dit is gebaseerd op een onderzoek van de gezamenlijke provinciale milieufederaties, genaamd ‘zuinig op ruimte’. De provincie is van plan zeer veel nieuwe bedrijventerreinen te gaan bouwen, ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, terwijl de huidige voorraad aan uitgeefbaar terrein nu al groter is dan de totale verwachte vraag aan bedrijfsterreinen in 2020. De PvdD vindt dat ook hier snel iets aan gedaan moet worden!
Voor het bouwen van woningen zijn er goede alternatieven, zoals bouwen op eigen erf, opknappen van oude (leegstaande) woningen en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot woningbouw. Braakliggende terreinen kunnen voor woningbouw worden gebruikt.
Verder lappen veel gemeenten in Zuid-Holland, waaronder de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de verplichting om de luchtvervuiling tegen te gaan, aan hun laars. Zij moeten namelijk plannen maken om te gaan voldoen aan de wettelijk gestelde normen van luchtkwaliteit. De gestelde Europese norm wordt vooral in Zuid-Holland nog steeds fors overschreden. De huidige provinciale bestuurders laten dit gewoon gebeuren en doen hier niets aan, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor het toezicht hierop. De PvdD wil hier verandering in aan brengen en de provincie haar toezichthoudende taak naar gemeentes laten uitvoeren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief