Jaren­lange strijd succesvol - bedrij­ven­terrein Hoeksche Waard van de baan


22 maart 2008

Milieudefensie is zeer verheugd over het regeringsbesluit om de aanleg van het 120 hectare groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard, niet door te laten gaan. Campagneleider Ruimte en Landschap Klaas Breunissen: ¨Dit is een grote overwinning voor de bewoners van de Hoeksche Waard, de Vereniging Hoekschewaards landschap (HWL) en Milieudefensie, die samen al jaren strijden voor de stop op de aanleg van het bedrijventerrein. De belangen van het landschap hebben het gewonnen van de economische belangen.¨

Op donderdag 20 maart boog de ministerraad zich over een voorstel van de ministers Jacqueline Cramer (Ruimte) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) om het bovenregionaal bedrijventerrein voor havengerelateerde bedrijven te schrappen. Het vorige kabinet en parlement legden in de Nota Ruimte vast dat het bedrijventerrein er moest komen. De eind 2006 gekozen nieuwe Tweede Kamer dwong begin vorig jaar af dat de plannen opnieuw onder de loep werden genomen. Het terrein ligt in een gebied dat uitgeroepen is tot nationaal landschap.

Minister Cramer heeft na afloop van de ministerraad laten weten dat de Hoeksche Waard ter discussie blijft staan. Volgens Milieudefensie is het landschap pas werkelijk veilig gesteld wanneer de plannen definitief worden geschrapt en er dus geen sprake meer is van een reservering. Bovendien moet de beoogde locatie van het afgeblazen bedrijventerrein worden opgenomen binnen de begrenzing van het nationale landschap Hoeksche Waard.

Al tien jaar werken Milieudefensie en de Vereniging Hoekschewaards Landschap samen om het landschap te beschermen. Dat doen ze onder andere door middel van pleidooien, brieven en acties. Tijdens de campagne ¨Spaar het Landschap, Recycle de Ruimte¨vorig jaar plaatsten zij een protestbord in het landschap met de niet mis te verstane boodschap: Hier geen bedrijventerrein.
Ondanks zijn opluchting, waarschuwt Breunissen dat voorzichtigheid geboden is. ¨Uit het kabinetsbesluit blijkt niet, dat voor een ander beleid wordt gekozen, namelijk om geen nieuwe terreinen aan te leggen in nog open landschappen en bestaande terreinen drastisch op te knappen.¨ Het kabinet wil immers terreinen in Ridderkerk en Dordrecht ontwikkelen als nieuwe bedrijventerreinen. Milieudefensie streeft naar herstructurering en intensiever gebruik van de bestaande terreinen.
¨De strijd is nog niet gestreden¨, zegt Breunissen, ¨ Wij zijn tegen de aanleg van overbodige nieuwe bedrijventerreinen. Ik ga pas echt aan de champagne als het kabinet die opgave van 120 ha nieuw bedrijventerrein schrapt.¨Bron: website milieudefensie

De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft onlangs nog in een bijdrage van de Zuid-Hollandse Economische Visie gepleit voor het niet bebouwen van de Hoeksche Waard en het niet aanleggen van de 2e Maasvlakte. De PvdD is het eens met de stelling van Milieudefensie dat herstructurering van bestaande bedrijventerreinen prioriteit heeft. En dan kan er nog erg veel bedrijfsruimte gevonden worden. Maar dat is voor projectontwikkelaars en gemeenten vaak niet interessant. Die zijn financieel meer gebaat bij het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen en de oude te laten voor wat ze zijn.
De PvdD in Zuid-Holland zal zich blijven inzetten om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen tegen te houden en is daarom blij met deze stap in de goede richting.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief maart 2008

Onze laatste nieuwsbrief is zojuist verschenen. De nieuwsbrief -die 4 keer per jaar uitkomt- wordt gestuurd naar alle leden ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over beleid provincie over afschieten damherten in Bollenstreek

Den Haag, 25 maart 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelt vragen aan Gedeputeerde Staten in deze provinc...

Lees verder