Klimaat­doelen: hoe gaat Zuid-Holland de 25% norm halen?


9 juli 2015

Volgens een rechterlijke uitspraak dient de Staat der Nederlanden een reductie van 25 procent van de CO2-uitstoot in 2020 te realiseren, in plaats van het huidige nationale streven om tot 17% reductie te komen. Dit vonnis heeft ook consequenties voor de ambities van provincies en gemeentelijke overheden op dit gebied. Voor de fracties van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is dit aanleiding om gezamenlijk vragen te stellen over de doelstellingen van de door Gedeputeerde Staten in het vooruitzicht gestelde ‘nieuwe provinciale energieagenda’.

De fracties willen, opgesplitst naar energiebron, weten wat de consequenties voor het provinciale beleid zijn als deze uitspraak ook in hoger beroep stand houdt. Met name de uitspraak van GS dat er boven op de Rijksopgave geen extra ruimte is voor windenergie op land zou door deze uitspraak onder druk kunnen komen staan, vermoeden de vragenstellers.