Knob­bel­zwanen niet op wrede manier doden


4 september 2018

Den Haag, 11 juli 2018 – Neergeschoten knobbelzwanen mogen met slag-, snij- of steekwapens worden gedood. Dergelijke en zeer wrede onvriendelijke methoden zijn opgenomen in het nieuwe faunabeheerplan van de provincie Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en SP willen dat die methoden uit het faunabeheerplan worden gehaald.

De provincie Zuid-Holland wil later dit jaar het nieuwe ‘Faunabeheerplan knobbelzwanen’ goedkeuren. Als dat gebeurt, introduceert en legaliseert de provincie daarmee mogelijkheden om knobbelzwanen te doden met methodes die tot nu toe verboden en zeer dieronvriendelijk zijn.

Jagers mogen dan neergeschoten en gewonde knobbelzwanen doden met slag-, snij- of steekwapens of met honden, haviken, slechtvalken of woestijnbuizerds. Ook zouden jagers al een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang de zwanen mogen vangen. Verder komt het voorschrift te vervallen waarin staat dat er minimaal twee eieren in het nest intact gelaten moeten worden, vanuit het oogpunt van welzijn van een broedende moederzwaan.

Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich inzet voor het verbeteren van het dierenwelzijn, heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen plannen van de provincie. Caring Vets wijst er op dat knobbelzwanen beschermde inheemse dieren zijn. Hun aantal – ca. 6000 in Nederland – blijft bovendien al vele jaren stabiel, ook in provincies waar geen afschot plaatsvindt. Verder is de schade die deze dieren zouden veroorzaken aan gewassen sterk afgenomen.

De brief van de deskundigen is voor de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en SP aanleiding om Gedeputeerde Staten te vragen het faunabeheerplan sterk aan te passen. Zij vinden dat de provincie tegenstrijdig bezig is als ze enerzijds de hulpverlening aan met olie besmeurde zwanen in het Botlekgebied financieel ondersteunt en anderzijds toestemming geeft om honderden zwanen te laten doden.

Ook vragen de partijen zich af of vanuit het proportionaliteitsbeginsel de voorgenomen dodingsmethoden wel in verhouding staan tot de geringe schade die de knobbelzwanen zouden veroorzaken. Verder pleiten zij ervoor dat de provincie op korte termijn de in het faunabeheerplan genoemde proef uitvoert met het verjagen van de zwanen zonder ze af te schieten. Met dergelijke preventieve en diervriendelijke methoden wordt voorkomen dat gewonde knobbelzwanen onnodig en ernstig lijden als jagers hen doden.

Ten slotte vragen de partijen aan de provincie om de aanbevelingen van Caring Vets over te nemen. Zoals: geen zwanen vangen voor zonsopkomst en na zonsondergang, geen gebruik van slag-, stoot- en steekwapens om gewonde zwanen te doden en ten minste twee eieren in het zwanennest intact laten, zodat de moederzwaan zich niet dood broedt op een nest met geschudde of lek geprikte eieren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blij met steun vogelopvang Botlek

Het provinciale bestuur heeft financiële steun toegezegd aan de opvang en schoonmaak van de vele met olie besmeurde vogels do...

Lees verder

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering over Genx en PFOA in water

Den Haag, 20 juli 2018 – Het kankerverwekkende PFOA en GenX is in sterk verhoogde concentraties aangetroffen in slootwater en...

Lees verder