Partij voor de Dieren blij met steun vogel­opvang Botlek


4 september 2018

Het provinciale bestuur heeft financiële steun toegezegd aan de opvang en schoonmaak van de vele met olie besmeurde vogels door de recente olieramp in de Rotterdamse haven. Dit na mondelinge vragen van GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Vanwege een aanvaring van een schip van rederij Odfjell met een steiger, is meer dan 200 miljoen stookolie terecht gekomen in de Rotterdamse haven. Deze olieramp heeft, naast miljoenen euro's schade, ook geleid tot vele honderden met olie besmeurde dieren, waaronder vogels en zeehondenpups. De provincie heeft aangegeven geen formele taak te hebben ten aanzien van de opvang van de olieslachtoffers. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de provincie meer verantwoordelijkheid moet nemen om dieren in nood hulp te verlenen.

Na de ramp zijn vele besmeurde dieren door vrijwilligers uit het water gehaald en naar de wildopvang Vogelklas Karel Schot gebracht. Getrainde vrijwilligers zijn sindsdien bezig om de honderden vogels schoon te maken. Er werd een tijdelijke stop gezet op het redden van vogels vanwege capaciteitsgebrek bij de wildopvang. Later is een extratijdelijke noodopvanglocatie van Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering in gebruik genomen.‘Het blijft onzeker of er genoeg capaciteit is om ongeveer 1.000 vogels op te vangen’ aldus Bart Canton, Statenlid Partij voor de Dieren. ‘

Daarom zijn we blij dat er een toezegging is gekomen en dat de provincie haar verantwoording neemt voor het verlenen van hulp aan dieren in nood.’ Berend Potjer van GroenLinks sluit zich daar bij aan: 'Ik ben heel blij mee met deze toezegging. De lekkage van het schip van Odfjell heeft een grote impact op de vogels in dit gebied, goed dat de provincie helpt om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken'.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over kankerverwekkend afval Chemours

Den Haag, 27 juni 2018 - Het chemiebedrijf Chemours laat kankerverwekkend afval in het milieu terecht komen. Naar aanleiding ...

Lees verder

Knobbelzwanen niet op wrede manier doden

Den Haag, 11 juli 2018 – Neergeschoten knobbelzwanen mogen met slag-, snij- of steekwapens worden gedood. Dergelijke en zeer ...

Lees verder