Natasja Oerlemans op ledendag Partij voor de Dieren


30 maart 2009

Leiden, 31 maart 2009 – Natasja Oerlemans, Europees lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, is een van de sprekers op de ledendag van de werkgroep Zuid-Holland van deze partij. Op zaterdag 4 april, van 14.00 – 17.00 u komen leden van de werkgroep en andere belangstellenden bijeen in het Van der Valk Hotel in Sassenheim. Naast Oerlemans houdt ook Robert Blom, VVD-wethouder met dierenwelzijn in zijn portefeuille in Alphen aan den Rijn, een presentatie.

Wethouder Blom heeft verleden jaar een oorkonde van de Partij voor de Dieren in ontvangst genomen vanwege zijn standpunt tegenover circussen met levende dieren. Alphen aan den Rijn is een van de gemeenten waar een verbod geldt voor het optreden met wilde dieren. Ondanks felle kritiek heeft Blom voet bij stuk gehouden en heeft het circusoptreden zonder dieren plaatsgevonden.

Landbouwspecialiste Oerlemans, momenteel fractiemedewerker in de Tweede Kamer, zal ingaan op enkele speerpunten van het Europese programma van de Partij voor de Dieren, onder andere vermaak met dieren (stierenvechten), veetransporten, bio-industrie, proefdierenbeleid, zwerfdieren, overbevissing en duurzame consumptie. Het optreden van Oerlemans is de start van de Europese campagne in Zuid-Holland.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren luidt ‘Europa: er zijn grenzen’. Grenzen aan economische groei, grenzen aan vervuiling, grenzen aan dierenleed en grenzen aan overconsumptie. Wil Europa bewijzen wat het waard is, dan zal het roer 180 graden om moeten. Het model waarin de marktposities en andere korte termijnbelangen van de individuele lidstaten centraal staan, moet van tafel. Dat betekent een ambitieus klimaatpakket, werkelijke solidariteit met de armsten in de wereld, een beter dierenwelzijn en harde afspraken over het behoud van biodiversiteit.

Tijd: zaterdag 4 april, 14.00 – 17.00
Plaats: Warmonderweg 8, Sassenheim
Aanmelding voor niet-leden is verplicht: wil.zandvliet@partijvoordedieren.nl