Partij voor de Dieren: provincie verant­woor­delijk voor kosten van vervoer en opvang gewonde wilde dieren


2 april 2009

Den Haag, 3 april 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat de provincie de kosten op zich zou moeten nemen van het vervoer en opvang van gewonde wilde dieren. De provincie wil dat niet doen, omdat ze vindt dat dit een taak van de gemeente is. Maar volgens de Partij voor de Dieren geldt dit alleen voor zwerfdieren en gevonden (huis)dieren.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat de provincie zowel op grond van de Flora- en faunawet als de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren een taak heeft bij het opvangen en vervoeren van gewonde wilde dieren. In de Flora- en faunawet is een algemene zorgplicht voor in het wild levende dieren opgenomen, terwijl de Gezondheids- en Welzijnswet een specifieke zorglicht oplegt voor alle individuele dieren: iedereen is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Hoewel laatstgenoemde wet eigenlijk alleen over gehouden dieren gaat, geldt dit artikel ook voor in het wild levende dieren.

Mensen die een gewond dier vinden, brengen het naar bijvoorbeeld een vogel- of wildopvangcentrum of bellen de politie of dierenambulancedienst. Gemeenten doen hetzelfde door zwerfdieren en gevonden (huis)dieren die op hun grondgebied worden aangetroffen, naar een asiel te brengen. Zij zijn wettelijk verplicht om de kosten van het vervoer – meestal per dierenambulance – en de opvang in het asiel gedurende de eerste 14 dagen te betalen.

De provincie zou daarom haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor de opvang en vervoer van gewonde vogels en andere wilde dieren, vindt de PvdD. De opvang van in het wild levende dieren is een gemeenteoverstijgende verantwoordelijkheid. Expliciet staat in de Flora- en faunawet dat iedereen een zorgplicht heeft voor dieren. Op grond van die plicht mag je volgens de PvdD ook van de provinciale overheid verwachten dat zij hieraan een bijdrage levert.

Naar aanleiding van vragen die de PvdD hierover heeft gesteld, hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten dat zij niet willen betalen voor het vervoeren van gewonde wilde dieren. Alleen als er in opdracht van de provincie een dier wordt opgehaald, mag een dierenambulance de rekening naar de provincie sturen. Verder hoeven dierenambulances niet op financiële steun van de provincie te rekenen, omdat dit volgens de provincie een taak van de gemeenten zou zijn, terwijl dit nergens wettelijk is vastgelegd.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, is teleurgesteld over dit standpunt. ‘De provincie is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Flora- en faunawet. Dan mag je toch verwachten dat zij vanuit de beschermplicht van in het wild levende dieren ook het vervoer van gewonde in het wild levende dieren op zich neemt en daarvoor de kosten betaalt. Nu gooien ze alles over de schutting bij de gemeenten’.

Gerelateerd nieuws

Natasja Oerlemans op ledendag Partij voor de Dieren

Leiden, 31 maart 2009 – Natasja Oerlemans, Europees lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, is een van de sprekers ...

Lees verder

24 april Proefdierendag

Op 24 april is het Proefdierendag. Dan staan we stil bij de honderdduizenden dieren die het afgelopen jaar in Nederlandse lab...

Lees verder