Nieuws­brief Partij voor de Dieren


20 december 2008

Jaargang 1, nummer 6

Nieuwe bestuurssamenstelling Zuid-Holland
Wat zijn we gegroeid… Het gaat dus goed met de Partij voor de Dieren. Voor mij een moment om het stokje over te dragen aan een ander. Lees verder

De dieren komen van Mars
Overal zijn de Kerstvoorbereidingen in volle gang. Daarbij bieden opvallend veel organisaties gezellige programma’s aan. Gezellig voor ons, de mens, de heersers.
Zo schijnt het heel gezellig te zijn om te zien hoe een paling ambachtelijk wordt gerookt. Dat de paling een van de meest bedreigde vissoorten is, dat vergeten we, want het is Kerst. Dat de hoeveelheid glasaal sinds de jaren '70 van de 20ste eeuw afgenomen is tot 1% van het oorspronkelijke niveau, vergeten we ook. En dat het diertje op de rode lijst van bedreigde diersoorten is geplaatst ook. Lees verder

Vooraankondiging Ledenbijeenkomst Zuid-Holland op 4 april 2009
Behalve landelijk en provinciaal is de Partij voor de Dieren ook op regionaal niveau hard aan het werk om plaatselijke misstanden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu aan de kaak te stellen en omstandigheden voor de dieren te verbeteren. En nu is daar ook de vertegenwoordiging in 6 waterschappen bijgekomen!
De opbouw van de werkgroepen en de ontwikkeling van lokale activiteiten heeft hoge prioriteit. Om dit te bewerkstelligen zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. Vrijwilligers zijn immers cruciaal voor een organisatie als de Partij voor de Dieren. Deze vrijwilligers willen wij graag ontmoeten op een bijeenkomst op zaterdag 4 april 2009, van 14.00 – 17.00 uur. Informatie over locatie en programma volgen.

1ste Internationale anti bontactie in Rotterdam
Ook de Partij voor de Dieren was aanwezig bij de stille mars op 28 november in Rotterdam. Want voor iedereen die denkt dat bont volledig uit het straatbeeld verdwijnt, opgelet! Kijk in de winkels om je heen. Bont is bezig met een comeback en dat gaat op een sluwe, sluipende manier. Geen poenerige jassen meer, maar onopvallende kraagjes, mouwtjes en randjes. ‘Echt’ en ‘namaak’ vind je door elkaar. Het is zaak om op onze hoede te zijn. Vaak hebben we het niet eens door. In de winkels hangen van die trendy jassen en truien en je gaat er anno 2008 vanuit dat het wel namaak zal zijn. Fokken van dieren om hun bont is tenslotte not done in Nederland. Althans… Lees verder

De Klimaatfilm Meat The Truth iedere vrijdag in Haagse Hotel ’t Centrum
Hotel ’t Centrum in Den Haag is altijd solidair geweest met de strijd van de Partij voor de Dieren. Ook de film ‘Meat The Truth’ heeft haar grote belangstelling. Vandaar dat deze belangrijke documentaire vanaf nu iedere vrijdag hier te zien is. De vertoning maakt deel uit van een speciale Vega-avond.
In deze film is duidelijk het verband te zien tussen de veehouderij en de klimaatverandering. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat 18 procent van de broeikasgassen wordt uitgestoten door de veehouderij. Alle auto’s, trucks, treinen, boten en vliegtuigen samen, die vaak worden gezien als de belangrijkste veroorzakers van de opwarming van de aarde, zijn verantwoordelijk voor ‘slechts’ 13 procent van de broeikasgassen.

Hotel ’t Centrum is verheugd dat zij tijdens haar speciale Vega-avonden de mensen kennis kan laten maken met deze belangrijke klimaatsfilm. Voor meer informatie, klik hier.

Huizenga On Tour
Vrijwilligers van de werkgroep Zuid-Holland bezoeken met een informatiestand diverse gemeenten binnen de provincie. De On Tour dankt zijn naam aan de bedenker van deze activiteit, Bert Huizenga. Hij bedacht dat het belangrijk was om de doelstellingen van de Partij voor de Dieren onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Door zicht baar op straat aanwezig te zijn. Lees verder

Huizenga On-Tour – Schoonhoven - Zaterdag 15 november 2008
Een mooi stadje. Samen met Wil, Sylvia en Mirjam stonden we vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur in een gezellig drukke winkelstraat. Er was veel volk aangezien ook Sinterklaas en veel zwarte pieten waren aangekomen. En die stonden volop in de belangstelling, toch was er ook aardig wat aandacht voor de kraam van de Partij voor de Dieren. Op het laatste moment verkochten we nog een pluche koe, een sticker, een koelkastmagneet en een boodschappentas. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Huizenga On-Tour – Schiedam - Zaterdag 6 december 2008
Tussen elf uur en half twee stonden we met onze informatiestand bij de Passage in Schiedam. In het begin was het vrij rustig met mensen maar later werd het al snel drukker. En ook gezelliger. De belangstelling was behoorlijk. Lees verder

Huizenga On Tour Rotterdam – zaterdag 13 december 2008
De laatste On-Tour van dit jaar was in Rotterdam. Wij waren met zijn vieren, Angelique, Sylvia, Laureen en ik. We begonnen om 13.00 uur en stopten anderhalf uur later – om 14.30 uur.
Het verschil van verleden jaar en van nu was dat we verleden jaar walnoten uitdeelden en nu gaven we de mensen en dieren extra aandacht. We hadden daar veel plezier in. Dit is ook een vorm van geven. Angelique heeft nog een lid gemaakt. Verder was het weer best goed maar de wind was wel erg koud. Na afloop hebben we nog een kop warme drank genuttigd in één van de gelegenheden van Rotterdam en gezellig na zitten praten. Dit was de sluiting van het jaar 2008 van de Huizenga On-Tour. Volgend jaar maart gaan we weer verder en beginnen dan 7 maart in Middelharnis met de nieuwe On-Tour.

Herman Harmsen
Evenementencoördinator

Dierendag Demonstratie BPRC Moet dicht!
Op zaterdag 4 oktober ’08 organiseerde de Anti-Dierproeven Coalitie een protestdemonstratie door de straten van Rijswijk en bij het Biomedical Primate Research Centre (BPRC). Ook veel leden van de werkgroep sloten zich bij deze broodnodige demonstratie tegen de apenhel aan. Lees verder

Provinciale Statennieuws

Waterschappen
Super, we hebben in 6 waterschappen 8 zetels behaald. In Zuid-Holland 1 in Rijnland en 2 in Delfland! We zijn er allemaal ongelofelijk blij mee. Weer meer mensen om dieren bij belangrijke besluitvorming in de waterschappen een stem te geven en om op te komen voor natuur en milieu.

Er is veel geflyerd en volop campagne gevoerd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, naast de vele activiteiten, die de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat steeds meer mensen aandacht willen voor dierenwelzijn, natuur en milieu en vinden dat de gevestigde partijen te weinig hiermee doen. Onze partij vormt een maatschappelijke voorhoede, die hopelijk door de tijd wordt ingehaald.

Klik hier voor meer informatie over Delfland.
Klik hier voor meer informatie over Rijnland.

Begroting
In november is de begroting 2009 behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Klik hier voor de bijdrage van Carla van Viegen. Het CDA gaf aan meer te gaan doen met duurzaamheid. Mooie woorden, maar waar blijven nu de daden? Carla van Viegen heeft in haar bijdrage Herman Wijffels aangehaald, prominent lid van het CDA en een man naar haar hart, die nog geen navolging krijgt binnen het CDA. Carla had m.b.t. de begroting 3 amendementen en 2 moties ingediend. Eén om geld te reserveren voor onderzoek naar duurzame oplossingen voor de ganzenproblematiek in Zuid-Holland. Deze motie kreeg de steun van de oppositie en de PvdA, maar haalde het niet.Ook is van GS antwoord gekregen op schriftelijke vragen over het gebruik van kooldioxide waarmee vele duizenden ganzen worden vergast. Blijkt dat de provincie geen ontheffing hiervoor heeft verleend, maar het toch goedkeurt met de mededeling dat men van mening is dat het een humaan middel is. Alsof langzaam stikken humaan is. Hiermee stelt de provincie zich boven de wet en zijn ganzen hiermee vogelvrij verklaard. Dieren krijgen niet de bescherming die ze nodig hebben. Er is een motie ingediend om uitvoering te geven aan de Flora- en faunawetwet, Deze motie werd door de volledige oppositie gesteund, maar werd helaas wel verworpen. Juist van gezagsgetrouwe partijen als het CDA, Christenunie en SGP, die de ‘moraal’ en ‘humaniteit’ hoog in het vaandel hebben staan, zou je toch mogen verwachten dat zij een dergelijke motie steunen. Het werd weer eens haarfijn duidelijk doe de diverse partijen denken over de bescherming van dieren.

Daarnaast is er een amendement ingediend om bomen en klimop te planten langs provinciale wegen om hiermee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook dit amendement behaalde het ondanks de steun van de SP, D66, Groen Links en de PvdA niet. Het amendement m.b.t. zonne-energie is overgenomen. Dit onderwerp wordt meegenomen in de energienota, die binnenkort besproken wordt.

Klik hier voor het overzicht van alle ingediende moties en amendementen.

De voorbereiding van de provinciale structuurvisie(PSV) (dit betreft de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland) is in volle gang. Er is een voorbereidende nota provinciaal belang besproken waarin wordt aangegeven wat het provinciaal belang is bij de PSV. Dierenwelzijn is hierin niet meegenomen en ook het ecologisch belang is absoluut niet in evenwicht met het economisch belang, dat veel zwaarder gewicht heeft bij het provinciaal belang. Ons statenlid heeft hiervoor moties ingediend, die het helaas niet gehaald hebben.

Meat the Truth
Op maandag 6 oktober en woensdag 5 november is in de statenzaal van het provinciehuis de film Meat the Truth vertoond. Het was leuk om op deze plek ook wat te kunnen vertellen over ons werk in Provinciale Staten. Er was ruime belangstelling en ontstond na de film een levendige discussie. Veel mensen gaven aan geschokt te zijn door de feiten en pleitten voor uitgebreidere bekendmaking van deze gegevens.

Oorkondes
Op zaterdag 8 november jongstleden heeft Bart Canton, de gekozen kandidaat van de Partij voor de Dieren voor de waterschapsverkiezingen in Delfland, een oorkonde uitgereikt aan het glastuinbouwbedrijf Prominent Groeneweg II in ’s-Gravenzande in verband met de komende waterschapsverkiezingen. We willen de positieve impulsen vanuit de maatschappij op het gebied van duurzaam watergebruik en verbetering van de waterkwaliteit benadrukken.Op 1 november heeft de 2e gekozen kandidaat van de Partij voor de Dieren van het waterschap Delfland, Ron van Viegen, een oorkonde uitgereikt aan Jan Duindam van de Hoeve Biesland in Delfgauw. In verband met de waterschapsverkiezingen wordt de aandacht gericht op duurzaam watergebruik en waterbeheer en aandacht voor het onderwaterleven. Hoeve Biesland werkt via een gesloten ketensysteem aan duurzaam watergebruik en bevordert de waterkwaliteit.

Statenvragen
De volgende vragen heeft onze fractie aan GS gesteld:

Windturbines gemeente Giessenlanden. Klik hier voor de vragen. Vervolgvragen zijn in voorbereiding.
Eerste vervolgvragen vangen en doden ganzen. Klik hier voor de vragen.
Tweede vervolgvragen vangen en doden ganzen. Klik hier voor de vragen.
Derde vervolgvragen vangen en doden ganzen. Klik hier voor de vragen.
Afschot damherten in verband met schade. Klik hier voor de vragen. Vervolgvragen zijn in voorbereiding.
Verder is de fractie vervolgvragen aan het voorbereiden over het behoud van het Wantijgebied bij Dordrecht als belangrijk groen gebied en ecologische verbindingszone. De planning is nu dat er woningen worden gebouwd.

Ben je lid van de Partij voor de Dieren en wil je een (e-mail)adreswijziging doorgeven, stuur dan een email, met je naam, oude en nieuwe adres en telefoonnummer naar zuidholland@partijvoordedieren.nl

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u hier klikken.

Vormgegeven door: Angelique Bolk

Gerelateerd nieuws

Oorkonde van mededogen van de Partij voor de Dieren voor initiatiefneemsters 'Boris boek'

Den Haag, 20 december 2008 - Monique de Vrijer en Nel Staalman, initiatiefneemsters van het recent uitgebrachte kinderboek &#...

Lees verder

Vooraankondiging Ledenbijeenkomst Zuid-Holland op 4 april 2009

Behalve landelijk en provinciaal is de Partij voor de Dieren ook op regionaal niveau hard aan het werk om plaatselijke missta...

Lees verder