Voor­aan­kon­diging Leden­bij­een­komst Zuid-Holland op 4 april 2009


5 januari 2009

Behalve landelijk en provinciaal is de Partij voor de Dieren ook op regionaal niveau hard aan het werk om plaatselijke misstanden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu aan de kaak te stellen en omstandigheden voor de dieren te verbeteren. En nu is daar ook de vertegenwoordiging in 6 waterschappen bijgekomen!

De opbouw van de werkgroepen en de ontwikkeling van lokale activiteiten heeft hoge prioriteit. Om dit te bewerkstelligen zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. Vrijwilligers zijn immers cruciaal voor een organisatie als de Partij voor de Dieren. Deze vrijwilligers willen wij graag ontmoeten op een bijeenkomst op zaterdag 4 april 2009, van 14.00 – 17.00 uur. Informatie over locatie en programma volgen.