Water­schaps­ver­te­gen­woor­digers beëdigd


10 januari 2009

Donderdag 8 januari 2009 zijn in het hoogheemraadschap Delfland Bart Canton en Hans Overmeer beëdigd als waterschapsbestuurders voor de Partij voor de Dieren. In het hoogheemraadschap Rijnland is Dick de Vos beëdigd. Lowie van Liere is beëdigd als commissielid.

Zij gaan nu beginnen aan hun belangrijke en boeiende taak om dierenwelzijn Natuur en Milieu op de agenda van de Waterschappen te krijgen en dieren een stem te geven ook in de waterschappen!.

We wensen ze allemaal heel veel succes!