Op naar de Week van de Voor­uitgang 2007


15 september 2007

Ook dit jaar zullen tijdens de Week van de Vooruitgang -16 t/m 22 september- tal van mensen zich inzetten voor duurzame mobiliteit.

De hele week staat in het teken van lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te creëren. Gemeenten en lokale (bewoners)organisaties worden opgeroepen om activiteiten te organiseren waarbij mensen bewust worden gemaakt van hun mobiliteitsgedrag en concrete duurzame alternatieven worden aangeboden. Veelal blijken mensen namelijk gebruik te maken van hun auto -wat negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, de volksgezondheid, de verkeersveiligheid, rust, etc- terwijl duurzamere alternatieven goed mogelijk zijn.
Kijk voor meer informatie op: www.weekvandevooruitgang.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief