Partij voor de Dieren boos op gemeente Zoetermeer over volspuiten vogel­nesten met purschuim


8 april 2011

Den Haag, 8 april 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is boos en geschokt over het volspuiten van vogel- en/of vleermuisnesten met isolatieschuim (pur) in bomen rond de Noord Aaplas in Zoetermeer. De gemeente zou hiertoe opdracht hebben gegeven met het oog op de komst van horecagelegenheden in het gebied. De partij vraagt de gemeente hier direct mee te stoppen en het weer ongedaan te maken, ook omdat het gebeurt precies tijdens de broedperiode.

Het Zoetermeerse gemeentebestuur heeft vergevorderde plannen om het aantal horecagelegenheden rond de Zoetermeerse Plas, beter bekend als het Noord Aagebied, uit te breiden met twee restaurants. Tegen deze plannen is veel verzet gerezen bij de Zoetermeerse bevolking. Ook een groot deel van de gemeenteraad van Zoetermeer zet vraagtekens bij de gang van zaken.

Dat heeft de gemeente er niet van weerhouden om, op minimaal één locatie waar een restaurant moet komen, bomen met vogel- en/of vleermuisnesten vol te laten spuiten met isolatieschuim (pur). Dat heeft althans een medewerker van de gemeente aangegeven tegenover een lid van de Partij voor de Dieren. Het zou gaan om bomen die op de nominatie staan te worden gekapt met het oog op de mogelijke komst van een restaurant ter plekke. Door de nesten met pur vol te spuiten, kunnen vogels er niet broeden en vleermuizen er te zijner tijd niet overwinteren.

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vindt deze gang van zaken dan ook schokkend en afkeurenswaardig. ‘Om dieren juist in de broedperiode de kans te ontnemen een nest te bouwen en voor nakomelingen te zorgen, is op z’n minst zeer dieronvriendelijk te noemen’, schrijft de partij in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer. Bovendien is polyurethaan (pur) slecht en gevaarlijk voor de bomen, voor het milieu en voor mensen. Bij de productie van pur worden er namelijk schadelijke en giftige stoffen gebruikt en er komt dikke en giftige rook vrij als pur in brand vliegt.

Het lijkt de partij bovendien onwaarschijnlijk dat er al dit jaar met de eventuele bouw wordt begonnen. Ze begrijpt dan ook niet dat het nodig is om nu al dieren uit het gebied te verjagen en bomen te gaan kappen. ‘Het lijkt er naar ons idee sterk op dat de gemeente Zoetermeer de bouwplannen in het Noord Aagebied tegen de wil van een groot deel van de gemeenteraad én de Zoetermeerse bevolking wil doorzetten, of dat nu ten koste gaat van dieren, natuur en milieu of niet’, aldus fractievoorzitter Carla van Viegen.
In de brief vraagt de Partij voor de Dieren de gemeente om te stoppen met het volspuiten van nesten met pur en het kappen van bomen zo lang niet vaststaat of de geplande horecagelegenheden er wel komen. Ook betwijfelt de partij of het college wel weet dat een overheidsinstantie een procedure – in dit geval een kapvergunning voor de bomen – vollledig moet doorlopen of de uitkomst daarvan moet afwachten voordat er maatregelen worden genomen die op dat besluit vooruit lopen. Tenslotte wil de partij weten of de gemeente Zoetermeer voor deze actie wel ontheffing gevraagd op grond van de Flora- en faunawet.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over lot groep eenden en ganzen in Lansingerland

Den Haag, 30 maart 2011 – De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is bezorg...

Lees verder

schietincident Alphen aan den Rijn

De fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft met afschuw kennis genomen van het schietincident in Alphen aan ...

Lees verder