Partij voor de Dieren deelt maat­schap­pe­lijke weerstand tegen dood­schieten huis­kraaien


7 maart 2014

Den Haag, 7 maart 2014 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland deelt de maatschappelijke weerstand tegen het doodschieten van huiskraaien in Hoek van Holland. Deze exotische vogelsoort zou een bedreiging vormen voor inheemse dieren. De provincie heeft daarom toestemming gegeven de kraaien te vangen. Maar in plaats daarvan worden de dieren nu allemaal doodgeschoten.

De naar schatting 20 à 30 Indische huiskraaien hebben zich begin jaren ’90 genesteld in Hoek van Holland. Deze kraaiensoort komt oorspronkelijk niet in Nederland voor. De provincie wil daarom van de huiskraaien af: ze zouden in de toekomst voor overlast kunnen zorgen. Ook zouden de kraaien een bedreiging kunnen vormen voor inheemse dieren, zoals andere vogels, kikkers en hagedissen.

Daarom verleende de provincie in 2012 ontheffing van de Flora- en faunawet om de huiskraaien te vangen met kastvallen, vangkooien en een schietnet. In de ontheffing is als uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen dat alleen de laatste dieren met een luchtdrukgeweer mogen worden gedood.

Het gaat echter om een intelligente kraaiensoort, die zich op geen enkele wijze laat vangen. Het bedrijf dat de opdracht kreeg de kraaien uit te roeien, heeft daarom besloten de dieren stuk voor stuk neer te schieten met een persluchtbuks.

Die gang van zaken leidt tot grote onrust onder de inwoners van Hoek van Holland. Ook de Faunabescherming vindt dat er veel te snel naar het geweer wordt gegrepen. Verder heeft de lijsttrekker van Partij voor de Dieren in Rotterdam, Jeroen van der Lee, aangifte gedaan bij de politie tegen het bedrijf dat de kraaien afschiet.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is evenmin voorstander van het doden van deze dieren en stelde hierover al eerder schriftelijke vragen aan de provincie. Met het oog op de maatschappelijke weerstand tegen het afschieten van de kraaien, trekt de partij nu opnieuw aan de bel bij Gedeputeerde Staten.

Fractievoorzitter in Provinciale Staten, Carla van Viegen, wil weten wat de provincie vindt van de gang van zaken en van de onrust die daardoor is ontstaan. Ook pleit ze ervoor om voortaan minder snel ontheffingen te verlenen op grond waarvan dieren mogen worden gedood, vooral vanwege de weerstand daartegen in de samenleving.

Ook vraagt ze welke middelen zijn gebruikt om de huiskraaien in Hoek van Holland te vangen en of het klopt dat alleen de laatste dieren met een luchtdrukgeweer mogen worden gedood. “Als dat zo is, zou de provincie de ontheffing moeten intrekken omdat niet volgens de voorwaarden is gehandeld. Bovendien bestaat het risico dat ook andere dieren dan de huiskraaien worden gedood”, aldus van Viegen.