Partij voor de Dieren: natuur moet vrij toegan­kelijk blijven


17 maart 2014

Den Haag – 17 maart 2014 - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is bezorgd over de berichtgeving dat er in de toekomst moet worden betaald om te kunnen recreëren in de natuur. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is samen met de wielersportbond Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) een actie begonnen, omdat de ruiterpaden in natuur- en recreatiegebieden in Nederland vanwege geldgebrek voor onderhoud dreigen dicht te gaan voor buitensporters.

In Nederland maken meer dan 370.000 paardenliefhebbers jaarlijks 17 miljoen buitenritten. Door een tekort aan geld voor onderhoud dreigt daar een streep door te worden gezet. Met de petitie ‘Red de buitenrit!’ willen de organisaties de stemmen van alle paardensporters en mountainbikers bundelen die door afsluiting van de natuur hun sport wellicht niet meer kunnen beoefenen.

De Partij voor de Dieren vindt het voor het welzijn van mens en dier belangrijk dat iedereen die dat wil, vrij en zonder betaling kan genieten van de natuur in ons land. Daarnaast is het voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van paarden en pony’s belangrijk om buiten op de ruiterpaden in natuur- en recreatiegebieden beweging te krijgen.

De partij heeft naar aanleiding van deze berichten schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten of zij zich willen inzetten om recreatie in de natuur voor iedereen vrij toegankelijk te houden. Verder wil de partij weten of, en zo ja, welke plannen er in Zuid-Holland zijn om voor recreatie in de natuur te gaan betalen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Het vrij recreëren in Zuid-Holland moet voor iedereen die dat wil mogelijk blijven. Zowel voor wandelaars en fietsers als voor mountainbikers en ruiters. Het is een slechte zaak dat vanwege bezuinigingen mensen hiervoor moeten gaan betalen. Dit mag niet gebeuren en we vinden dat de overheid hiervoor garant moet staan.”