Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen in Zuid-Holland


7 januari 2011

Den Haag, 7 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Zuid-Holland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Carla van Viegen zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren. Lijsttrekker van Viegen is zeer gemotiveerd voor een tweede termijn als Statenlid: “De Zuid-Hollandse Statenfractie heeft de afgelopen vier jaar waardevolle resultaten binnengehaald voor dieren, natuur en milieu en de Partij voor de Dieren wil de aankomende periode opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de (milieu)vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

De afgelopen vier jaar heeft Carla van Viegen (1959) zeer kundig de functie als Statenlid Zuid-Holland uitgevoerd en heeft de Zuid-Hollandse Statenfractie onder andere gezorgd voor het meetbaar maken van duurzaamheid, het evalueren van afschotvergunningen van ganzen en damherten, het stimuleren van visvriendelijke gemalen en extra inzet voor grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur. Van Viegen woont in Pijnacker.
Naast Zuid-Holland, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.

De complete lijst met kandidaten is te downloaden via deze link.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blij met jachtstop in winters Zuid-Holland

Den Haag, 23 december 2010 - De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is verheugd over het besluit van het...

Lees verder

Partij voor de Dieren: provincie moet mensen en dieren beschermen tegen landbouwgif

Den Haag, 10 januari 2011 - De Partij voor de Dieren In Zuid-Holland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen om...

Lees verder