Partij voor de Dieren: provincie moet mensen en dieren beschermen tegen land­bouwgif


10 januari 2011

Den Haag, 10 januari 2011 - De Partij voor de Dieren In Zuid-Holland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen om het massale gifgebruik in de landbouw terug te dringen. Volgens toxicologen en andere experts is met name in de bollenteelt het gifgebruik zo enorm dat mensen die in de omgeving van bloembollenvelden wonen gezondheidsrisico's lopen zoals onvruchtbaarheid, snellere veroudering en Alzheimer. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. De provincie is verantwoordelijk voor de water-, lucht- en bodemkwaliteit.
Carla van Viegen, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Zij heeft gevraagd welke maatregelen de provincie gaat nemen om mensen beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van landbouwgif voor de volksgezondheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater, de lucht en de bodem. Er wordt nu niet getoetst op de schadelijke effecten van de verschillende soorten landbouwgif op omwonenden. De Partij voor de Dieren dringt er bij de provincie op aan om de overheid maatregelen te laten nemen.
Ook de fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft voortdurend aangedrongen op strengere normen en regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het gifgebruik zorgt voor vervuiling van het grondwater en een ernstige aantasting van de biodiversiteit. Zo is de zeer zorgwekkende bijensterfte mede een gevolg van het gebruik van zogenaamde neonicotinoïden in de landbouw. Dat is een gif dat het zenuwstelsel aantast en de bijen hun oriëntatievermogen ontneemt waardoor de dieren hun nest niet meer kunnen vinden. Ondanks de aantoonbaar schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen is het toelatingsbeleid in Nederland bijzonder ruim. Ook de naleving van de voorschriften wordt slecht gecontroleerd.
Carla van Viegen: "De provinciale overheid stelt economische belangen boven de ecologische en gezondheidsbelangen door nauwelijks maatregelen te nemen om mensen, flora en fauna te beschermen tegen landbouwgif. Keer op keer blijken de volksgezondheid en het milieu de grote verliezers”. Van Viegen wil dat er scherpere controles van de water-, lucht- en bodemkwaliteit komen om mensen en dieren beter te beschermen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

Den Haag, 7 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Zuid-Holland mee met de Provinciale State...

Lees verder

Valentijnsactie PvdD: I Love Zuid-Holland

Rotterdam, 8 februari 2011 – Op Valentijnsdag kies je voor je geliefde. Het is bij uitstek de dag om die ene bijzonde...

Lees verder