Valen­tijns­actie PvdD: I Love Zuid-Holland


10 februari 2011

Rotterdam, 8 februari 2011 – Op Valentijnsdag kies je voor je geliefde. Het is bij uitstek de dag om die ene bijzondere persoon in je leven extra aandacht te geven. Op 12 februari aanstaande wordt het winkelend publiek in diverse steden in Zuid-Holland aangespoord om op Valentijnsdag vooral aandacht te schenken aan hun eigen provincie. Met de slogan “Durf te kiezen” trekken vrijwilligers van de PvdD de stad in om Zuid-Hollanders trotser te maken op de schoonheid van Zuid-Holland.

“Veel mensen beseffen niet hoe mooi onze provincie is.” aldus Marit de Waard, voorzitter PvdD afdeling Zuid-Holland, “Als je van Rotterdam naar Den Haag reist kun je bijvoorbeeld genieten van uniek open veenweidegebied.” Het zijn gebieden zoals Hof van Delfland, de Stolwijkse Boezem bij Gouda en De Donkse Laagten bij Drechtsteden, waar de PvdD op wijst als gebieden waar Zuid-Holland trots op kan zijn.

Deze gebieden in Zuid-Holland kunnen in de toekomst deel gaan uitmaken van een netwerk van natuurgebieden in Europa, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voordeel hiervan is dat dieren kunnen migreren tussen gebieden en dat de draagkracht van gebieden vergroot wordt. Problemen zoals voedseltekorten en een gebrek aan beschutting in gebieden zoals de Oostvaardersplassen, kunnen daarmee worden opgelost.

Recentelijk stelden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap vast dat de provincie te weinig doet om de EHS te realiseren. Zij signaleren in hun gezamenlijke rapport dat gemeenten niet verplicht zijn om natuurgebieden aan te wijzen en dat een aantal onmisbare verbindingszones voor het herstel van natuurwaarden hierdoor dreigen te vervallen.

De Waard wijst op het belang van de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart voor de natuur en de open ruimte in Zuid-Holland. “Er is op dit moment een politieke meerderheid die de A-4 door het unieke veenweidegebied Hof van Delfland wil aanleggen en die een half miljard euro wil uitgeven aan een RijnGouweLijn dwars door Katwijk, Noordwijk en hun groene omgeving.” aldus De Waard, “Als die keuzes verkeerd uitvallen, houden we nog minder natuurgebieden over om trots op te zijn en is de EHS enkel een mooi idee. Als mensen die trots durven mee te laten wegen in het stemhokje is de missie geslaagd.” Aldus De Waard.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: provincie moet mensen en dieren beschermen tegen landbouwgif

Den Haag, 10 januari 2011 - De Partij voor de Dieren In Zuid-Holland vindt dat de provincie milieumaatregelen moet nemen om...

Lees verder

Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil stop illegale vossenjacht

Den Haag, 15 februari 2011 – De provincie Zuid-Holland heeft ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behu...

Lees verder