Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil stop illegale vossen­jacht


15 februari 2011

Den Haag, 15 februari 2011 – De provincie Zuid-Holland heeft ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht. De vossen zouden schade toebrengen aan weidevogels in de polders Oud Goudriaan, Nieuw Goudriaan, Over-Heicop, Kortgerecht en Nieuw Schaayk. De rechtbank Leeuwarden en de rechtbank Zwolle hebben echter recentelijk bepaald dat jagen met behulp van kunstlicht in strijd is met de Beneluxbeschikking en dus niet is toegestaan. De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de provincie daarom gevraagd de ontheffingen zo snel mogelijk in te trekken.

De huidige jacht op vossen in de provincie Zuid-Holland is illegaal. Eind december 2010 bepaalde de rechtbank Leeuwarden dat de provincie Friesland in strijd met de zogeheten Beneluxbeschikking handelde door een ontheffing te verlenen voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht. Daarna volgde de rechtbank Zwolle die bepaalde dat ook de provincie Flevoland de ontheffing voor jacht op vossen (en konijnen) met behulp van kunstlicht moet intrekken. In de Beneluxbeschikking worden de middelen genoemd die bij de uitoefening van de jacht zijn toegestaan. De ‘kunstmatige lichtbron’ komt op deze lijst niet voor. De beschikking kent geen uitzonderingen, waardoor kan worden geconcludeerd dat het gebruik van kunstlicht tijdens de jacht een verboden middel is.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten snel een einde maakt aan deze ongewenste situatie. Zij gaat er van uit dat de provincie Zuid-Holland de ontheffingen voor het doden van vossen met behulp van kunstlicht per direct intrekt.

Gerelateerd nieuws

Valentijnsactie PvdD: I Love Zuid-Holland

Rotterdam, 8 februari 2011 – Op Valentijnsdag kies je voor je geliefde. Het is bij uitstek de dag om die ene bijzonde...

Lees verder

Partij voor de Dieren: extra horeca rond Noord Aa slecht voor dieren, natuur en milieu

Den Haag, 17 februari 2011 – De mogelijke komst van extra horecagelegenheden in het Noord Aagebied is slecht voor de ...

Lees verder