Partij voor de Dieren doet weer mee aan verkie­zingen Provin­ciale Staten


1 december 2014

Den Haag, 1 december 2014 – De Partij voor de Dieren doet op 18 maart 2015 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 30 november is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Vooral vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. De beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de bescherming van in het wild levende dieren, bescherming en uitbreiding van de natuur en de bescherming en verbetering van ons (leef)milieu. In een verstedelijkte provincie als Zuid-Holland is dit hard nodig.

Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren en heeft inmiddels brede ervaring opgedaan in de provinciale politiek. Bart Canton is de nummer 2 van de lijst. Sinds 2011 is hij fractievolger in Provinciale Staten en tevens fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in het waterschap Delfland. De nummer 3, Nathalie Leeuwis, is als fractieondersteuner sinds een jaar actief binnen de fractie en tevens werkgroepvoorzitter van de werkgroep Dordrecht. De volledige lijst is binnenkort te vinden op de site van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland.

Lijsttrekker Carla van Viegen: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een derde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu. Helaas is deze inzet nog steeds hard nodig. De afgelopen jaren is de Partij voor de Dieren de luis in de pels geweest op het gebied van de verbetering van dierenwelzijn. Daardoor heeft de partij heeft belangrijke resultaten geboekt op het gebied van de verbetering van natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

Naast Zuid-Holland neemt de Partij voor de Dieren in negen andere provincies deel aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Alleen in Zeeland en Drenthe doet de Partij voor de Dieren niet mee. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen in mei 2015.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zal naar verwachting eind december te lezen zijn via de website van de partij.