Partij voor de Dieren: eten en praten met Marianne Thieme over Europa


23 mei 2009

Den Haag, 25 mei 2009 - De werkgroep Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren (PvdD) organiseert in het kader van de Europese verkiezingen een 'duurzaam diner' met Marianne Thieme, fractievoorzitter van de PvdD in de Tweede Kamer. Het diner vindt plaats op zondag 31 mei vanaf 17.30 uur in restaurant Mañana Mañana, Verwersdijk 124 in Delft. Voor het diner zijn zowel leden als niet-leden uitgenodigd.

Marianne Thieme zal als lijstduwer voor de Europese verkiezingen op 4 juni met haar tafelgenoten in gesprek gaan over de speerpunten van de Partij voor de Dieren in Europa en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De avond staat in het teken van het effect van onze westerse consumptie op de crises in de wereld. Tijdens deze duurzame en diervriendelijke maaltijd gaat Thieme verder in discussie met de aanwezigen over het thema duurzaamheid en vertelt ze wat de PvdD wil gaan doen in Europa. Opgeven kan nog via: zuidhollandzuid@partijvoordedieren.nl.

De PvdD voert campagne met de slogan ‘Europa, er zijn grenzen’. Grenzen aan economische groei, grenzen aan de uitbuiting en uitputting van de aarde, grenzen aan dierenleed en grenzen aan overconsumptie. Wil Europa bewijzen wat het waard is, dan zal het roer om moeten. Dat betekent een ambitieus klimaatpakket, werkelijke solidariteit met de armsten in de wereld, een beter dierenwelzijn en harde afspraken over het behoud van biodiversiteit.

Als enige partij beziet de PvdD de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, biodiversiteit, diergezondheid, energie en economie in samenhang en draagt ze oplossingen aan in Europees verband. Carla van Viegen, statenlid voor de PvdD in Zuid-Holland en kandidaat voor de Europese verkiezingen: “Jaarlijks geeft de Europese Unie meer dan veertig miljard euro uit aan inkomenssubsidies voor boeren, promotiesubsidies voor vlees en zuivel en exportsubsidies op agrarische producten. Dit is ongeveer 40 procent van de Europese begroting. Deze ondersteuning van de landbouwproductie heeft geleid tot de bio-industrie, met allerlei nadelen voor klimaat, natuur en het welzijn van miljarden dieren. Boeren staan door dit foute systeem vaak met hun rug tegen de muur. De PvdD pleit daarom voor afschaffing van dit subsidiebeleid. Mensen zouden minder vlees moeten eten. Prima plantaardig voedsel wordt nu bestemd voor veevoer. Voor elke kilo vlees is minimaal zeven kilo graan en duizenden liters water nodig. Als plantaardig voedsel meer wordt gebruikt voor menselijke consumptie, dan vermindert dat de honger in de wereld.”

Eén van de speerpunten van de PvdD is het ondersteunen en stimuleren van een duurzame, diervriendelijke en kleinschalige landbouw. Landbouwproducten moeten veel meer regionaal worden afgezet, waarbij boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen. Goede voorbeelden in Zuid-Holland zijn de Hoeksche Waard en het Groene Hart, 2 nationale landschappen die zich uitstekend lenen voor duurzame landbouw. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om de Hoeksche Waard te verduurzamen. Een goed experiment om te kijken naar duurzame en regionale voedselvoorziening. Dit scheelt gesleep met voedsel, het vermindert de CO2-uitstoot en levert eerlijk en gezond voedsel op. Momenteel is 70 procent van de voedselproductie in de Hoeksche Waard en het Groene Hart bestemd voor export. Tegelijk wordt er voedsel van mindere kwaliteit geïmporteerd. En dan hebben we het nog niet eens over de transportkosten. Het is tijd voor bezinning op ons eigen handelen en consumptiegedrag!