Partij voor de Dieren zaterdag 30 mei in Leiden!


24 mei 2009

Leiden, 25 mei 2009 - De Partij voor de Dieren (PvdD) staat zaterdag 30 mei met een informatiestand op het Waaghoofd in Leiden. Voorbijgangers en geïnteresseerden kunnen daar kennismaken met leden van de Partij voor de Dieren. Onder hen is Leidenaar Dick de Vos, kandidaat voor het Europarlement en fractievoorzitter namens de PvdD bij het hoogheemraadschap Rijnland.

Onder de slogan ‘Europa, er zijn grenzen’ voert de Partij voor de Dieren campagne voor de Europese Verkiezingen: grenzen aan economische groei, grenzen aan de uitbuiting en uitputting van de aarde, grenzen aan dierenleed en grenzen aan overconsumptie.
In heel Leiden en omstreken hangen inmiddels verkiezingsposters die het thema uitwerken.
De posters verwijzen naar de bio-industrie, de verwaarlozing van zwerfdieren en marteling van dieren onder het mom van cultureel erfgoed: stierenvechten en dwangvoedering van ganzen om ganzenlever te produceren.

Lijsttrekker van de Europese campagne is Natasja Oerlemans, landbouwspecialist en fractiemedewerker van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Met een of twee zetels in het Eurparlement kunnen misstanden aan de kaak worden gesteld zoals de dieronwaardige veetransporten, die subsidie van bio-industrie en overbevissing en kan een pleidooi worden gehouden voor een duurzame economie.Wil Europa bewijzen wat het waard is, dan zal het roer om moeten. Dat betekent een ambitieus klimaatpakket, werkelijke solidariteit met de armsten in de wereld, een beter dierenwelzijn en harde afspraken over het behoud van biodiversiteit.

Als enige partij beziet de PvdD de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, biodiversiteit, diergezondheid, energie en economie in samenhang en draagt ze oplossingen aan in Europees verband.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: eten en praten met Marianne Thieme over Europa

Den Haag, 25 mei 2009 - De werkgroep Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren (PvdD) organiseert in het kader van de Europes...

Lees verder

Partij voor de Dieren beloont initiatiefnemers kattenklimtouw met Oorkonde van Mededogen

Den Haag, 25 mei 2009 - Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, heeft op zondag 24 mei een Oorkonde v...

Lees verder