Partij voor de Dieren beloont initi­a­tief­nemers katten­klimtouw met Oorkonde van Mededogen


25 mei 2009

Den Haag, 25 mei 2009 - Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, heeft op zondag 24 mei een Oorkonde van Mededogen uit aan mevrouw Toos Pieterse uit Leiden uitgereikt. Zij nam samen met een aantal buurtbewoners het initiatief om een kattenklimtouw in de Leidse grachten te hangen. Zo’n touw kan voorkómen dat katten die te water zijn geraakt, verdrinken omdat ze niet uit de gracht kunnen klimmen.

Buurtbewoners van de Havenwijk Zuid in Leiden haalden onlangs voor de tweede keer in korte tijd een verdronken kat uit het water. Om herhaling te voorkomen, zetten zij begin april het wijkinitiatief Kat uit de Gracht op. Ze vonden verschillende instanties en bedrijven bereid om mee te helpen te proberen de verdrinkingsgevallen onder katten tot een minimum terug te brengen.

Zo gaven het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Leiden toestemming voor het plaatsen van zogeheten kattenklimtouwen aan de hoge walmuren langs de Leidse grachten. Daarmee bieden de bewoners de te water geraakte katten een ontsnappingsroute. De Leidse ondernemer Peter Labrujère en een bedrijf voor visserijbenodigdheden leverden als eersten vele meters scheepstouw, waarmee de bewoners aan de slag konden.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dit een fantastisch initiatief, omdat hiermee levens van katten kunnen worden gered. Daarom reikt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand een Oorkonde van Mededogen uit aan mw. Toos Pieterse, die namens de wijkbewoners de oorkonde in ontvangst neemt. De PvdD beloont met een dergelijke oorkonde mensen of organisaties die een diervriendelijke actie hebben ondernomen. De uitreiking vond plaats op zondag 24 mei om 15.00 uur aan de Zuidsingel ter hoogte van de Zuidsingelbrug in Leiden.

Foto's: Nico Ouwehand