Partij voor de Dieren, fel tegen Duin­pol­derweg


19 september 2018

19 september 2018 - Met het besluit door te gaan met de Duinpolderweg hebben de Provinciale Staten besloten het open landschap tussen Hillegom en Lisse met nieuw asfalt te doorsnijden. Een meerderheid van VVD, D66, CDA, SGP/CU en PvdA steunden de aanleg van de zogenaamde "middenvariant". Nadat een grote meerderheid zich achter een amendement schaarde om vooralsnog geen ruimte te reserveren om de Duinpolderweg door te trekken van de N208 naar de N206, werd dit amendement overgenomen door Gedeputeerde Staten. De doortrekking wordt in de toekomst waarschijnlijk nog onderwerp van onderzoek. Een amendement om voorlopig de randwegen bij Lisse en Zwaanshoek te schrappen uit de plannen haalde geen meerderheid.

De Partij voor de Dieren blijft in het geheel tegen de aanleg van de Duinpolderweg. "Open groene polders worden opgeofferd om kilometers extra asfalt aan te leggen en nader onderzoek verandert niets aan dat feit," aldus Bart Canton, statenlid Partij voor de Dieren Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren betreurt het feit dat het leefgebied van vele dieren waaronder grutto’s, tureluurs, kieviten, eekhoorns en watervleermuizen wordt vernietigd. MethetbesluitvandeProvincialeStatenblijvenbewonersinhetgebiedvandedoortrekkingvandeN208 naardeN206 inonzekerheid.

Gerelateerd nieuws

Provincie betaalt training jagers in omgaan met agressie door inwoners

Den Haag, 16 september 2018 – De provincie Zuid-Holland biedt jagers een training aan in het omgaan met agressie door inwoner...

Lees verder

Partij voor de Dieren blij met proef verjaging ganzen zonder te doden

Den Haag, 7 oktober 2018 – De Partij voor de Dieren is blij met de proef die de provincie Zuid-Holland gaat uitvoeren om bij ...

Lees verder