Provincie betaalt training jagers in omgaan met agressie door inwoners


16 september 2018

Den Haag, 16 september 2018 – De provincie Zuid-Holland biedt jagers een training aan in het omgaan met agressie door inwoners van Zuid-Holland. Maar veel mensen hebben juist te maken met agressie dóór jagers. Volgens de Partij voor de Dieren is dat veel gevaarlijker, omdat jagers gewapend zijn. Ze begrijpt dan ook niet dat de provincie een dergelijke training voor jagers organiseert en betaalt.

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden jagers steeds vaker geconfronteerd met diverse vormen van agressie. Hoewel zij niet het bevoegde gezag zijn, bieden zij de jagers ondersteuning aan in de vorm van een training in het omgaan met agressie. Veel mensen in Zuid-Holland hebben echter te maken met agressie dóór jagers, die in opdracht van de provincie dieren doden.

De Partij voor de Dieren vindt deze gang van zaken onbegrijpelijk en heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De partij wil weten hoe vaak en welke vormen van agressie de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden tegen jagers, hoe dit is vastgelegd en geregistreerd en door wie dot wordt beoordeeld.

Ook wil de partij de vraag beantwoord zien wat de training voor de jagers kost en wat de reden is dat het provinciebestuur de training organiseert en betaalt. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de

Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Waarom worden die kosten niet door de eigen organisatie betaald, maar doet de overheid dat en dus indirect de inwoners van Zuid-Holland?’

In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren, waarbij mensen te maken hadden met agressie dóór jagers, gaven Gedeputeerde Staten aan dat dit geen zaak is voor de provincie, maar voor de politie. Waarom, vraagt de partij zich dan ook af, maakt de provincie nu onderscheid tussen agressie gepleegd dóór jagers en mogelijke agressie tégen jagers?

Geweld en agressie door jagers is extra gevaarlijk, omdat zij gewapend zijn. Dat kan tot ernstige gevolgen leiden, aldus de Partij voor de Dieren. De provincie zou daar maatregelen tegen moeten nemen. Van Viegen: ‘Worden mensen die te maken hebben met geweld door jagers op enigerlei wijze ondersteund door de provincie? Als dat niet zo is, is er sprake van willekeur. De provincie moet daarom het meldpunt jachtmisstanden nadrukkelijk onder de aandacht van de inwoners van Zuid-Holland brengen. Want daardoor ontstaat er beter zicht op de agressie door jagers en ontstaat een beter beeld van gevaarlijke situaties’.