Partij voor de Dieren: geen vossen 's-nachts afschieten met kunst­licht


13 mei 2015

Den Haag, 13 mei 2015 – De provincie Zuid-Holland heeft op 21 april 2015 drie ontheffingen afgegeven om vossen in de avond- en nachtelijke uren te doden door gebruik te maken van het geweer en kunstlicht. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil niet dat vossen, die toch al vogelvrij verklaard zijn, ook nog eens ’s-nachts mogen worden gedood.

Vossen mogen al het hele jaar worden gedood, omdat ze in Bijlage I van de Flora- en faunawet op de Vrijstellingslijst staan vermeld. Dat betekent dat er ruime mogelijkheden zijn om op vossen te jagen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat er wel een hele urgente reden moet zijn om nog buiten deze ruime mogelijkheden een ontheffing te verlenen voor verruiming van de reeds geboden mogelijkheden. Alleen de aanwezigheid van een roofdier als de vos kan natuurlijk geen argument zijn om de toch al zwakke bescherming van deze dieren nog verder te beperken.

Voor de Polder het Vinkeveld van de gemeente Noordwijk, in de Zilker Polder van de gemeente Lisse en Hillegom en in de polder Aarlanderveen en Hompolder te Zwammerdam van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn ontheffingen verleend. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten omdat de specifieke onderbouwing in de bovengenoemde verleende ontheffingen geheel ontbreekt. Bij ontheffingverleningen zoals bovengenoemd, is er bovendien een groot risico voor de veiligheid van mensen en dieren, omdat het hier gaat om vuurwapengebruik in het donker met slecht zicht en met alle risico’s van dien. Aangeschoten dieren kunnen moeilijk worden gevonden in het donker, wat veel dierenleed teweeg brengt.

Verder wil de partij weten of er alternatieve maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen en of er voorafgaand veld- of ander vooronderzoek is gedaan buiten de beoordeling van de aanvragen op papier. Ook wil de partij weten of de betreffende gemeenten op de hoogte zijn gesteld van de ontheffingverleningen, omdat het hier gaat om gevaarlijke situaties vanwege vuurwapengebruik in het donker. Gemeenten kunnen dan extra veiligheidsmaatregelen treffen.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “We vinden sowieso niet dat dieren gedood moeten worden vanwege schade. Er zijn voldoende alternatieve en effectieve middelen om schade te voorkomen en als er dan toch nog sprake is van schade, dan kan deze worden vergoed. Bovendien is de vos de enige natuurlijke vijand van de gans. Ontheffingen als deze mogen wettelijk alleen verleend worden in zeer uitzonderlijke situaties. Als er dus al een ontheffing wordt verleend, dan dient deze op zijn minst zeer zorgvuldig onderbouwd en beargumenteerd te zijn. Dat is hier niet het geval. We vinden daarom dat de betreffende ontheffingen moeten worden ingetrokken.”