Partij voor de Dieren: massa­slachting ganzen wreed en onnodig


18 mei 2015

Den Haag, 18 mei 2015 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt de massaslachting van ganzen wreed, meedogenloos en onnodig. Ganzen mogen vanaf 1 juni a.s. worden vergast als er sprake is van landbouwschade. Dit was tot voor kort niet toegestaan. In Zuid-Holland worden jaarlijks al vele tienduizenden ganzen op een wrede manier gedood. Als ganzen nu ook mogen worden vergast, neemt het dierenleed alleen maar toe, terwijl het probleem niet wordt niet opgelost.

Tot nog toe was het vergassen van ganzen met kooldioxide (CO2) alleen toegestaan in een gebied tot 20 km rond Schiphol. Deze week maakte de Europese Commissie bekend dat provincies voortaan zelf mogen bepalen of zij ganzen willen laten vergassen als er sprake is van landbouwschade.

Gewassen zoals gras zijn in de loop van de jaren steeds eiwitrijker geworden vanwege de intensivering van de landbouw. Koeien moeten steeds meer melk produceren en daarvoor is eiwitrijker gras en kuilvoer nodig. In Zuid-Holland is de melkveehouderij de grootste agrarische veehouderijsector. Hierdoor draagt de landbouw voor een groot deel bij aan de overlast door ganzen, want ganzen vinden het eiwitrijke gras erg lekker. Door de voedselrijkdom neemt hun aantal snel toe. In de vorige eeuw was de gans nog een bijna uitgestorven diersoort.

Uit informatie van het Faunafonds blijkt dat in de afgelopen jaren steeds meer ganzen worden gedood en dat de schade en het aantal ganzen alleen maar toeneemt. De omvang van ganzenpopulaties wordt hoofdzakelijk bepaald door het voedselaanbod. Zo lang hier niets aan wordt gedaan, zal de schade alleen maar toenemen. Voor een duurzame oplossing moet de oorzaak van het probleem worden aangepakt: de voedselrijkdom.

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten of zij ganzen willen laten vergassen. En zo ja, wat de kosten hiervan zijn en door wie die worden betaald. De partij vraagt zich af of de kosten voor de massale doding van de dieren niet hoger zijn dan de veroorzaakte schade en het nemen van goede preventieve verjagingsmaatregelen.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “De oorzaak van de schadeoverlast moet worden aangepakt. En voor de kortere termijn bestaan er diverse diervriendelijke alternatieven om de schade door ganzen te beperken, zoals het verbouwen van voor ganzen aantrekkelijke gewassen als luzerne en tarwe in opvanggebieden in de omgeving van productievelden en graslanden. Boeren kunnen daar een vergoeding voor krijgen. Ganzen kunnen ook worden geweerd door het gebruik van bijvoorbeeld lasers, robotroofvogels en drones. Overigens is de schade door ganzen, net als bij weersomstandigheden, gewoon een normaal bedrijfsrisico. En is er sprake van uitzonderlijk veel schade, dan kan deze alsnog worden vergoed.”