Partij voor de Dieren stelt vragen over mili­eu­ge­volgen wijziging aanvlieg­route boven Delfgauw


21 juni 2015

Den Haag, 21 juni 2015 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft naar aanleiding van berichtgeving over een gewijzigde aanvliegroute van en naar het vliegveld Rotterdam The Hague Airport vragen gesteld aan het provinciebestuur.

De aanvliegroute van en naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport wordt volgens berichtgeving mogelijk uitgebreid met een lijn die recht boven Delfgauw gaat lopen. Volgens informatie van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt de route richting de Noordzee aangepast. Een woordvoerder van het vliegveld laat weten dat het alleen om vluchten richting Londen gaat. De reden van de nieuwe aanvliegroute boven Delfgauw is omdat nieuwe toestellen steeds moeilijker de scherpe bocht in de huidige route kunnen nemen. Volgens LVNL wordt de overlast niet groter maar wordt het geluid verplaatst. Dit heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de inwoners van Delfgauw. De beslissing over de nieuwe aanvliegroute wordt later dit jaar genomen.

Het nieuwe provinciebestuur heeft vastgelegd dat zij de komende vier jaar de geluidsoverlast en uitstoot bij vliegvelden scherp in de gaten houden en scherp toezien dat de regels voor geluidhinder rond vliegvelden worden nageleefd. Bij overschrijding van de geldende normen wordt direct handhavend opgetreden, zo staat te lezen in het onlangs gepubliceerde Hoofdlijnenakkoord.

De Partij voor de Dieren wil onder meer van het College weten of zij de daad bij het woord voegen. Zo wil de partij weten of de geldende normen voor geluidsoverlast door de gewijzigde aanvliegroute worden overschreden en zo ja in welke mate. Ook wil de partij weten op welke manier het provinciebestuur betrokken is bij de besluitvorming over de gewijzigde vliegroute, die later dit jaar wordt genomen en welke invloed zij hierop heeft. Verder wil de partij weten in welke mate de geluidsoverlast verergert, dan wel verplaatst wordt en wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van mens, dier en milieu en hoeveel vluchten er bij de nieuwe aanvliegroutes zijn gepland en op welke tijden.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Het nieuwe provinciebestuur heeft duidelijke ambities getoond om de milieuoverlast rond het vliegveld Rotterdam The Hague Airport niet te verhogen. Vanuit het oogpunt van welzijn van mens en dier is het van groot belang dat de overlast in een dicht bevolkt gebied met veel snelwegen, een vliegveld en de HSL niet nog meer toeneemt. Bovendien is vliegen een niet duurzame wijze van vervoer en zou alleen al om die reden ontmoedigd moeten worden.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: massaslachting ganzen wreed en onnodig

Den Haag, 18 mei 2015 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt de massaslachting van ganzen wreed, meedogenloos...

Lees verder

Partij voor de Dieren: internationaal handelsverdrag gevaar voor economie en ecologie in Zuid-Holland

Den Haag, 2 juli 2015 - De provincie moet zich verzetten tegen het Trans Atlantisch handels- en investeringsverdrag (TTIP). D...

Lees verder