Partij voor de Dieren: inter­na­ti­onaal handels­verdrag gevaar voor economie en ecologie in Zuid-Holland


2 juli 2015

Den Haag, 2 juli 2015 - De provincie moet zich verzetten tegen het Trans Atlantisch handels- en investeringsverdrag (TTIP). Dat vindt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Het verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten kan grote nadelige gevolgen hebben voor Zuid-Holland. De vrijhandel gaat ten koste van democratie, provinciale regelgeving, natuur. milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy.

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in het geheim over het verdrag TTIP, het Trans Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag, om samen een vrijhandelszone te vormen. Dit kan grote nadelige gevolgen hebben voor de economie en ecologie in de provincie Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren wil dat de het provinciebestuur zich in Brussel en bij de landelijke politiek in Den Haag uitspreekt tegen TTIP.

Als het verdrag een feit is, kan een Amerikaans bedrijf een schadevergoeding van de Provincie Zuid-Holland eisen als nieuw provinciaal beleid mogelijk een beperkende uitwerking op de handel heeft. Het oordeel over zo’n zaak ligt niet bij een Nederlandse rechter, maar bij een nieuw in te stellen tribunaal. Op basis van vergelijkbare verdragen werden Australië en Uruguay aangeklaagd door Phillip Morris vanwege hun antirookbeleid en Duitsland door Vattenfall vanwege het sluiten van kerncentrales.

Provinciale regels moeten mogelijk ook voorgelegd worden aan een zogenaamde ‘regulatory coöperation body’. Daarin kan provinciaal beleid door Washington worden beoordeeld op handelsbeperkingen. Het algemeen belang om democratie, volksgezondheid, werknemers, natuur, milieu en dieren te beschermen tegen de economische belangen van multinationals, zal het afleggen tegen de dwang van de vrijhandelszone. De March against Monsanto die op 23 mei in onder meer in Den Haag en Rotterdam werd gehouden, stond mede in het teken van een protest tegen TTIP.

Woensdag 1 juli diende fractievoorzitter van Viegen tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in waarin zij vroeg om een uitspraak van Provinciale Staten en om Gedeputeerde Staten tot actie aan te zetten tegen het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. Volgens de PvdD is het een verkeerde houding om het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten passief af te wachten. Er was helaas geen meerderheid in Provinciale Staten om nu in actie te komen. Het voorstel kreeg alleen steun van Groen Links. Wel zegde gedeputeerde van der Sande toe om een informatieve bijeenkomst te organiseren over de gevolgen van TTIP voor de economie en ecologie in Zuid-Holland.

Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren: ,”De onderhandelingen over het TTIP-verdrag moeten worden stopgezet. TTIP is een wapen dat, onder het mom van ‘harmonisatie’, onze democratie en zwaar bevochten Europese veiligheidsnormen, dierenwelzijnsnormen en milieunormen dreigt te verlagen tot een bedenkelijk laag niveau. Zonder directe democratische legitimatie. Wie namens de burger nog iets voor het milieu wil doen, krijgt het deksel op de neus, want dat mag niet van Brussel. En straks zullen we, dankzij TTIP, te horen krijgen: dat mag niet van Washington. Dat mogen we niet laten gebeuren.''