Partij voor de Dieren krijgt steun van Kabinet in streven naar minder vlees en zuivel


21 mei 2008

Kabinet erkent noodzaak verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten in beleid voor duurzame ontwikkeling

Den Haag, 20 mei 2008- De Partij voor de Dieren is verheugd over het voornemen van het Kabinet om beleid te ontwikkelen om de consumptie van vlees en melk te verminderen. Het Kabinet stelt in haar brief dat ‘de productie van vlees en zuivel een groot beslag legt op het ecosysteem’. Marianne Thieme: ‘ik beschouw het streven van het Kabinet om een meer plantaardig voedselpakket te stimuleren als een erkenning van onze inzet om het dagelijkse lapje vlees en het glas melk niet als vanzelfsprekend te beschouwen. De productie van dierlijke eiwitten heeft grote negatieve gevolgen voor mensen in arme landen, dieren, onze leefomgeving en het klimaat. Het is geweldig dat het Kabinet dat nu ook onderkent.’

De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer voor een meer plantaardige samenleving. De veehouderij legt een onevenredig groot beslag op landbouwgrond en drinkwater, veroorzaakt grootschalige ontbossing door de productie van veevoer en is een van de belangrijkste veroorzakers van broeikasgas-problemen. Het eten van vlees en zuivel is een erg inefficiënte bron van eiwitten welke in belangrijke mate bijdraagt aan het de opwarming van de aarde en de armoede in de wereld. Recent nam de Eerste kamer onze motie aan waarin het Kabinet werd opgeroepen bijzondere aandacht te besteden aan een omschakeling naar plantaardige eiwitten.

Het voornemen van het Kabinet om tussen 2008 en 2011 serieuze resultaten te boeken op dit terrein ontbeert echter nog een kwantitatieve doelstelling. De aanpak legt teveel verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven om op voorhand uit te kunnen gaan van substantiële veranderingen. De Partij voor de Dieren zal het kabinet vragen spoedig kwantitatieve doelstellingen te formuleren ten aanzien van de vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten en die met de Kamer te delen.

Verder wil de Partij voor de Dieren van het kabinet weten of ze ook bereid is niet langer mee te werken aan vergroting van de zuivel- en vleesconsumptie in het buitenland. Zo werkt het ministerie van landbouw met een eigen bureau in Peking actief mee aan het verhogen van de zuivelconsumptie in China tot het niveau van een halve liter melk per kind per dag. De Partij voor de Dieren wil van het kabinet weten of het exporteren van de Joris Driepintergedachte naar China niet op gespannen voet staat met de voornemens in de kabinetsbrief die deze week naar de Kamer gestuurd is.

Gerelateerd nieuws

Kennismaking stichting Zwerfkatten Rijnmond

Kittens gaan na socialisatieperiode naar huisgezinnen. Een melding over zwerfkatten in Delfshaven was de aanleiding voor h...

Lees verder

Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidel...

Lees verder