Onwaar­schijnlijk dat Nederland Europese natuur­ver­plichting kan nakomen


25 mei 2008

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende om de Europese afspraak na te komen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen in 2010.

De verminderde vermesting en verzuring hebben een positief effect op het verlies aan biodiversiteit. Door uitbreiding van natuurgebieden neemt de leefruimte voor plant- en diersoorten toe. Echter, het aantal bedreigde soorten neemt toe en veel soorten die internationaal van belang zijn nemen af.
Dit blijkt uit de brochure 'Halting biodiversity loss in the Netherlands', die het Planbureau voor de Leefomgeving op 20 mei 2008 presenteert tijdens de ‘9th Conference of the Parties (COP 9) to the Convention on Biological Diversity (CBD)' in Bonn.

Onvoldoende ruimte
Bijna de helft van de soorten had in 1990 onvoldoende ruimte om onbedreigd te leven en zich voort te planten. De laatste twintig jaar is de afname aan natuurgebieden gestopt, dankzij beschermende maatregelen. Er zijn nieuwe natuurgebieden aangekocht, voornamelijk op voormalige landbouwgronden. Ook worden natuurgebieden met elkaar verbonden om versnippering te voorkomen. Toch komt nog 15-45% van de soorten leefruimte te kort. Het gaat vooral om soorten die afhankelijk zijn van grote gebieden. Vooral moerasgebieden zijn sterk versnipperd en veel verbindingen tussen beken en meren zijn verbroken.

Klimaatverandering
De invloed van klimaatverandering op de biodiversiteit begint steeds duidelijker te worden, zelfs in een klein land als Nederland. Veel zuidelijke insecten, die snel reageren op een langer en warmer seizoen, nemen in snel tempo toe en andere planten en dieren trekken zich terug naar koudere streken.

Bron: Milieu- en Natuur Planbureau

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet zich in voor voldoende geschikte kwalitatieve leefruimte voor mens en dier, juist in de toenemende verstedelijking van de provincie Zuid-Holland.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren krijgt steun van Kabinet in streven naar minder vlees en zuivel

Kabinet erkent noodzaak verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten in beleid voor duurzame ontwikkeling Den Haag...

Lees verder

Extra nieuwsbrief: waterschapsverkiezingen

In November 2008 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen plaats. In een aantal Waterschappen is de Partij voor de Die...

Lees verder